Εναλλακτικά άρθρα

Τι είναι η φωτογράφιση Κίρλιαν και πώς μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα μας; 

Στις μέρες μας, η υγεία δεν αντιμετωπίζεται μόνο από την κατάσταση του σώματος, αλλά ως σύνολο μαζί με τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν την ενέργεια μας. Η ενέργεια που περιβάλλει το σώμα μας είναι η γνωστή σε όλους “αύρα”. Όσο πιο υγιείς είμαστε τόσο πιο υγιής είναι και η αύρα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν να μπορεί κάποιος να δει λεπτομερώς αυτή την ενέργεια της αύρας για να καταλάβει αν ένας άνθρωπος έχει καλή φυσική, συναισθηματική και νοητική υγεία.

Ωστόσο, η ενέργεια αυτή δεν είναι ορατή με το ανθρώπινο μάτι, που πιάνει μόνο ένα φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το 1939 ο Σεμιόν Κίρλιαν, ανακάλυψε μια μέθοδο μέθοδο για να εντοπίζει και καταγράφει την ενέργεια ζωντανών οργανισμών όπως ο άνθρωπος. Τα πρώτα πειράματα που έκανε αφορούσαν φυτά, ζώα και ανθρώπους, και σιγά σιγά βελτιστοποίησε τη γνωστή πια φωτογράφιση αύρας Κίρλιαν. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω τι ακριβώς είναι η φωτογράφιση Κίρλιαν, και πώς μπορεί να μας ωφελήσει στην καθημερινότητα μας και την προσωπική μας ανάπτυξη.

Ιστορία της φωτογράφισης Κίρλιαν

Η φωτογραφία και ο ηλεκτρισμός ήταν νέες τεχνολογίες την περίοδο του 1800 και πολλοί εφευρέτες προσπαθούσαν να τις συνδυάσουν. Περίεργοι να δουν τι θα συνέβαινε με τον συνδυασμό αυτών των δύο τεχνολογιών, τοποθετούσαν τα χέρια τους, φύλλα, ή άλλου είδους αντικείμενα σε φωτογραφικές πλάκες και πραγματοποιούσαν πειράματα συνδέοντας τις μεταλλικές πλάκες σε μια πηγή ενέργειας. Κατέγραφαν με αυτό τον τρόπο την εκφόρτιση της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των επιφανειών.

Το 1939, το εφευρέτης Semyon Kirlian και η γυναίκα του Valentina είδαν κάτι καινούριο και διαφορετικό. Παρατήρησαν έναν ασθενή που πραγματοποιούσε θεραπεία με τη βοήθεια ηλεκτρικής γεννήτριας. Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των ηλεκτροδίων στο σώμα του ασθενή, υπήρξε μια λάμψη νέον. Αυτό το συμβάν ενέμπνευσε τους Kirlians να προσπαθήσουν να καταγράψουν αυτή τη λάμψη στον φωτογραφικό φακό.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων τους, ο Kirlian τοποθέτησε το χέρι του σε μια φωτογραφική πλάκα φορτισμένη με ηλεκτρική ενέργεια. Το αποτέλεσμα ήταν μια ηλεκτρογραφική εικόνα η οποία απεικόνιζε περιμετρικά της παλάμης αυτό που φαίνεται να είναι μια ζωντανή, παλλόμενη ενέργεια, η ηλεκτρική στεφανιαία εκκένωση στον αέρα γύρω από το χέρι του.

Φωτογράφιση Κίρλιαν στο σήμερα

Τη σημερινή εποχή, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η φωτογράφιση με βάση τη μέθοδο Κίρλιαν δεν πραγματοποιείται με φωτογραφικές πλάκες, αλλά με ειδικές συσκευές όπως το Crownscopy της Bioentech. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης ο ενδιαφερόμενος ακουμπά διαδοχικά τα δάχτυλα του στο μηχάνημα, όπου καταγράφεται η αύρα κάθε δακτύλου.

Τα δάχτυλα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία, καθώς μέσα από αυτά περνούν όλα τα ενεργειακά κανάλια. Στη συνέχεια, το ειδικό λογισμικό συνδυάζει τις αύρες των δαχτύλων, πραγματοποιεί τους απαραίτητους υπολογισμούς και απεικονίζει ως σύνολο την αύρα του οργανισμού.

Τι αποτελέσματα δείχνει η φωτογράφιση της αύρας;

Τα αποτελέσματα αυτού του είδους της φωτογράφισης είναι πολλά και μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ενεργειακή υγεία και την προσωπικότητα μας. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζουν πληροφορίες για:

  • Ενεργειακή κατάσταση: Συμμετρία, έλλειψη ή συμφόρηση ενέργειας σε ορισμένα σημεία του σώματος όπως βασικά όργανα και Chakras
  • Κατανομή ενέργειας: Την ομοιομορφία της κατανομής ενέργειας στον οργανισμό
  • Φόρτιση ενέργειας: Κατά πόσο έχει ενέργεια ο οργανισμός για να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις
  • Ισορροπία Chakras: Σχετίζεται με σωματικά και ψυχολογικά θέματα. Η ανάλυση από ειδικό μπορεί να φέρει στην επιφάνεια περιοριστικές πεποιθήσεις που χρειάζονται απελευθέρωση
  • Κατάσταση στρες: Βαθμό στρες οργανισμού, αλλά και της ικανότητας διαχείρισης του
  • Ενεργειακό προφίλ προσωπικότητας: Η τάση προς συγκεκριμένες συμπεριφορές και προτιμήσεις με βάση την ενεργειακή υποδομή του οργανισμού

Πώς μπορεί να βοηθήσει;

Μέσα από τη φωτογράφιση Κίρλιαν ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιληφθεί πληροφορίες που φέρει χωρίς να το αντιλαμβάνεται, να συνειδητοποιήσει το λόγο εμφάνισης ή επανάληψης διαφόρων καταστάσεων στην ζωή, αλλά και να κατανοήσει το λόγο που ορισμένες καταστάσεις δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως μέσο εύρεσης πιθανών προβλημάτων υγείας.

Η ιατρική τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο αποδέχεται το Mind-Body connection και το ρόλο του Stress σε πολλές ασθένειες. Μια μακροχρόνια ανισορροπία ενέργειας ενδέχεται κάποια στιγμή να σωματικοποιηθεί. Πριν σωματικοποιηθεί η φωτογράφιση Kirlian είναι ένας τρόπος για να βρεθεί η ανισσοροπία ενέργειας, ώστε να αντιληφθούμε την ανάγκη για έγκαιρη επίσκεψη στο γιατρό και τη διενέργεια εξετάσεων. Έτσι, αυξάνεται η πιθανότητα για έγκαιρη πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων στη ζωή μας.

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει η φωτογράφιση Κίρλιαν στο Your Growth Guide.

To Top