Τρόπος να ζεις

Σοφές συμβουλές για την εξέλιξή σου, Jiddu Krishnamurti

Καλλιέργησε τρία πράγματα: την καλοσύνη, την σοφία και την φιλία.

Αναζήτησε τρία πράγματα: την αλήθεια, την φιλοσοφία και την κατανόηση.

Αγάπησε τρία πράγματα: τους καλούς τρόπους, την αξία και την υπηρεσία.

Κυβέρνησε τρία πράγματα: τον χαρακτήρα, την γλώσσα και την συμπεριφορά.

Εκτίμησε τρία πράγματα: την πραότητα, την χαρά και την ευπρέπεια.

Προστάτευσε τρία πράγματα: την τιμή, τους φίλους και τους αδύναμους.

Θαύμασε τρία πράγματα: το ταλέντο, την αξιοπρέπεια και την χάρη.

Απέκλεισε τρία πράγματα: την άγνοια, την αδικία και τον φθόνο.

Πολέμησε τρία πράγματα: το ψέμα, το μίσος και την συκοφαντία.

Διατήρησε τρία πράγματα: την υγεία, το κύρος και το καλό χιούμορ..

Jiddu Krishnamurti

Ιαθειην

Διαβάστε επίσης

To Top