Awaken

Πνευματική αφύπνιση : Η εποχή της εξέλιξης του νου

Φαίνεται πως ζούμε στην εποχή που θα αναδυθεί η Πνευματικη Αφυπνιση. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τον εσωτερικό εαυτό τους.

Προσωποκεντρικά ερωτήματα όπως: Ποιός ή τί είμαι κάνουν την εμφάνισή τους και βαθύτερες αναζητήσεις σε σχέση με το αν είμαστε απλά η απεικόνιση της προσωπικής ιστορίας και της καθημερινής μας ύπαρξης, των αναμνήσεω και των συναισθημάτων μας προβληματίζουν όλο και περισσότερους ανθρώπους του Σύγχρονου πολιτισμού μας. Μαζί με την απορία που λογικά αναδύεται μετά από αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα: Υπάρχει άραγε μία κρυφή διάσταση κάποιας μυστηριώδους Συνειδητότητας που θα ανυψώσει την ανθρώπινη σκέψη;

Πνευματικη Αφυπνιση: Η Εποχη της Εξελιξης του Νου

Η Πνευματικη Αφυπνιση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να «βλέπει καθαρά πως αυτό που αντιλαμβάνεται, βιώνει νιώθει ή σκέφτεται είναι εν τέλει κάτι διαφορετικό από την έννοια της ύπαρξής Πνευματικη Αφυπνισητου.» Αυτόματα την στιγμή που το άτομο αντιλαμβάνεται την υπαρξιακή ταυτότητά του επέρχεται η αναγνώριση της βαθύτερης ύπαρξής του: « Το Συνειδησιακό φως, μέσα από το οποίο οι εμπειρίες, οι σκέψεις και τα συναισθήματα έρχονται και παρέρχονται. Αυτή η Συνειδητότητα στο παρασκήνιο είναι ο βαθύτερος αληθινός Εαυτός»

Η ύπαρξη που δημιουργείται ( Συνειδητή Εγρήγορση) επιφέρει ίσως την έννοια της γαλήνης και της εσωτερικής νηνεμίας. Η συνειδητή προσοχή ενεργοποιεί την πνευματική διαδικασία της μεταμόρφωσης που οδηγεί το άτομο στην Συνειδητή Εγρήγορση, σε νέες προοπτικές και νέους τρόπους παρατήρησης της πραγματικότητας. Αυτή η διαδικασία της μεταμόρφωσης της συνειδητότητας του ατόμου αλλάζει ολόκληρη την προσωπικότητά του.

Η αρχή της Πνευματικής συνειδητότητας ξεκινά όταν το άτομο κατανοεί πως λειτουργεί η συνειδητότητα που αντιλαμβάνεται τις διεργασίες του Εγω! Όταν το άτομο διαπιστώνει και αντιλαμβάνεται πως σκέφτεται, η συνειδητότητα που βιώνει την σκέψη δεν είναι μέρος της διαδικασίας της σκέψης του ατόμου. Πρόκειται για μία νέα πνευματική διάσταση του εαυτού.

Ο Eckhart Tolle θεωρεί πως η Συνειδητή προσοχή έχει ήδη εμφανιστεί σε ένα μικρό αλλά ραγδαία αυξανόμενο μέρος της ανθρωπότητας. Έτσι δημιουργήθηκε ένα τεστ μέτρησης Συνειδητούς εγρήγορσης που δοκιμάστηκε και δημιούργησε μία στατιστική ανάλυση. Ο λόγος για την δημιουργία αυτού του τεστ ήταν η αναζήτηση πιθανούς δραστηριότητας σε επίπεδο αύξησης Συνειδητότητας και αναζητά την πιθανή ύπαρξη της Πνευματικής Αφύπνισης δοκιμαζόμενο σε ένα στατιστικό μέρος του Πληθυσμού ( Φοιτητές Κολλεγίου)

Δημιουργήθηκε έτσι το εργαλείο μέτρησης που αναζητά απάντηση στην ερώτηση που είναι αν η Συνειδητή εγρήγορση έχει κάναι την εμφάνισή της σε κολλεγιακές ομάδες ατόμων και αν υπήρχε κάποια προφανής διαφορά μεταξύ των δύο φύλων συνειδησιακά. Οκτακόσιοι πενήντα τέσσερις φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα που επιβεβαίωσε την υπόθεση του Eckhart Tolle πως η Συνειδητή εγρήγορση υπάρχει αυξημένη σε μία μερίδα φοιτητών. Η σκάλα μέτρησης Συνειδητότητας έδειξε τρία χαρακτηριστικά:

Μείωση στις λειτουργείες του Υπερεγώ | 2. Υπερβατικότητα των λειτουργιών του Υπερεγώ | Συνειδητότητα που βρίσκεται σε εγρήγορση σε καταστάσεις του παρόντος.
Μέσα σε αυτή τη διάσταση επικρατεί η αίσθηση ενός «εσώτερου Σώματος» ( Μία εσωτερική διαύγεια Πνευματικη Αφυπνισηπέρα από τις λειτουργίες του ανθρώπινου εξωτερικού σώματος ήταν η πιο κοινή διαπίστωση. Από τους φοιτητές, το 14.4% βίωνε αυτό το συναίσθημα αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ημέρας και το 13.1% από τους φοιτητές τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Ένα συγκεκριμένο άτομο είναι δυνατόν να βιώσει το εν λόγω συναίσθημα αν βιώνει συνειδητά την όποια συγκεκριμένη στιγμή. Από το σύνολο των φοιτητών το 9.8% βιώνει ένα τέτοιο συναίσθημα αρκετές φορές την ημέρα και το 9.1% βιώνει μία φορά την ημέρα πως ο περιβάλλον κόσμος είναι μία προφανής αντανάκλαση της Συμπαντικής ύπαρξης. Από τους φοιτητές το 8.5% βλέπουν τον εαυτό τους σε στιγμές καθαρής συνειδητότητας αρκετές φορές την ημέρα και ένα 4.6% αποκτά μία τέτοια εμπειρία τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Το 5.9% βιώνει το αίσθημα της γαλήνης και της ευτυχίας χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο κάθε ημέρα και το 3.3% βιώνει αυτό το συναίσθημα αρκετές φορές την ημέρα.

Η δεύτερη αρκετά κοινή διάσταση της Συνειδητούς Εγρήγορσης είναι η διάσταση της μείωσης στις λειτουργίες του Υπερεγώ.

Από τους φοιτητές το 9.8% σπάνια και το 3.3% ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν βίωσαν την απληστία της απόκτησης πολλών παραπάνω πραγμάτων από αυτά που ήδη κατείχαν. Η προσβολή και η διατήρηση του συναισθήματος της ατομικής προσβολής ως στρατηγική για ενίσχυση του Υπερεγώ των φοιτητών δεν είχε αποτελεσματικότητα σε πολλούς από τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στο Τεστ Συνειδητότητας (Σπάνια: 6.5%,ποτέ ή σχεδόν ποτέ το 2.6%) Η διατήρηση της αίσθησης του εγωκεντρισμού (Έχω πάντα δίκιο ) ως στρατηγική για την διατήρηση και την ενίσχυση του Υπερεγώ δεν ήταν ισχυρή στα μέλη των φοιτητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Από τους φοιτητές το 5.2% σπάνια και το 3.3% ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν εξέφρασαν αυτό το συναίσθημα. Το 7.8% σπάνια επεδείκνυε δυσφορία που απορρέει από τις καταπιεσμένες επιθυμίες και το 1.3% δεν κατείχε καν το συναίσθημα της δυσφορίας αυτής.

Η Υπερβατικότητα των λειτουργιών του Υπερεγώ ήταν η λιγότερο κοινή από τα στοιχεία που δοκιμάστικαν στο τεστ συνειδητότητας για την διαπίστωση Συνειδητής Εγρήγορσης.

Μέσα σε αυτή τη διάσταση η υπερβατική σκέψη και τα υπερβατικά συναισθήματα ήταν τα συνηθέστερα μοτίβα συμπεριφοράς. Το 3.3% των φοιτητών βίωναν αυτή την εντύπωση καθημερινά και το 2% αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Το 2.6% είχε την εντύπωση πως οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους αποτελούν μονάχα ένα μικρό κομμάτι από τις πραγματικές προσωπικότητές τους και το 0.7% αντιμετωπίζουν αυτή την αίσθηση αρκετές φορές την ημέρα. Σε σχέση με την συχνότητα του φαινομένου η έρευνα ακολουθήθηκε από μία αναζήτηση αποκόλλησης από τα εξωτερικά ερεθίσματα που βίωνε το 3.2% των φοιτητών κάθε ημέρα και το 0.7 αρκετές φορές την ημέρα. Οι φοιτητές δείχνουν πως είναι τουλάχιστον ικανοί να υπερβούν την συμβατική διαδικασία σκέψης. Μονάχα το 1.4% διαπίστωνε πως η ροή των σκέψεών τους ήταν δίχως σκοπό και επαναλαμβανόμενη!

Αυτή η διαπίστωση ύπαρξης συνειδητούς εγρήγορσης εμφανίζεται καί στα δύο φύλα, δίχως να επιρατεί στους άντρες ή τις γυναίκες, και η έρευνα που έγινε στους φοιτητές κατέδειξε πως τα ποσοστά Συνειδητούς εγρήγορσης είναι ναι μεν μικρά αλλά άκρως ενθαρρυντικά σε σχέση με την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και Συνειδητότητας που ολοένα και μεγαλώνει στην ατομική συνείδηση αλλά και στο Συλλογικό ασυνείδητο όπως στην ομάδα φοιτητών που έλαβε μέρος στο ενδιαφέρον αυτό τεστ που ερευνα την Πνευματικη Αφυπνιση και την εξέλιξή της στον σύγχρονο άνθρωπο.

Αποστόλης Χειρδάρης
Πηγή mindhack.gr

Διαβάστε επίσης

To Top