Ποιητική διδασκαλία

Περί εσώτερου πυρήνα


Γνώση καμία δεν κρατείς.
Η γνώση του εαυτού χωρίς γνώση είναι
‘Αδεια από λόγια τα χείλη μένουν.
Ο βαθύτερος πυρήνας άδειος
από τεχνοτροπίες είναι.
Ο αληθινός εαυτός, ο πυρήνας της ζωής είναι.
Μέσα στα ανώγια του Θεού,
οι μούσες ανύπαρκτες είναι.
Τα στιχάκια μην θαυμάζεις.
Το μεγαλείο του Θεού θαύμαζε…

Φτωχά στιχάκια ο πυρήνας δεν γνωρίζει.
Λόγια μεγάλα ο εαυτός δεν κρατά.
Διδασκαλία η αλήθεια ανάγκη δεν έχει.

Η ποίηση μέσα στον πυρήνα της ζωής
αχρείαστη είναι.
Λόγια αλήθειας μέσα στην αλήθεια
άχρηστα είναι.
Γι’αυτό, στην αλήθεια πήγαινε,
και όχι στην περιγραφή της.

Μπροστά στην ίδια την ομορφιά, τα στιχάκια χάνονται.
Μέσα στη μαγεία της πηγής όλα εξαφανίζονται.
Μέσα στην ευδαιμονία της ύπαρξης,
το στόμα αχρείαστο είναι.
Μέσα στην αιωνιότητα, ο μάρτυρας
της αλήθειας αφομοιώνεται.
Γι’ αυτό, την αιωνιότητα θαύμασε και
όχι αυτόν που τη μαρτυρά.

Ο θαυμασμός της τέχνης, μέσα στον πυρήνα
ανύπαρκτος είναι.
Η ομιλία της αλήθειας, μέσα στον πυρήνα,
ανήμπορη είναι.
Τα δρώμενα μέσα στον πυρήνα
φτωχότατα είναι.

Η ανθρώπινη αξιολόγηση,
μέσα σε αυτόν ανύπαρκτη είναι.
Η μαγεία της πηγής, που απερίγραπτη είναι,
δική σου είναι.
Γι’ αυτό, την πηγή θαύμασε και όχι τη μαγεία
που απορρέει από αυτήν.

__________________

Απόσπασμα από το νέο βιβλίο της Ελένης Ιεροδιακόνου “Τα Ανώγια του ουρανού”.

“Το audiobook “Τα ανώγια του ουρανού” της Ελένης Ιεροδιακόνου
διαβασμένο από την ίδια, μπορείτε να το προμηθευτείτε στο www.ierodiakonou.info

Διαβάστε επίσης


To Top