Εσωτερισμός

Η πύλη της αθανασίας και ο άνθρωπος

“ Υπάρχει η υλική γέννηση μέσα από πατέρα και μάνα. Αν γεννηθείς μέσα από πατέρα και μάνα, τότε μέσα σε αυτή την γέννηση είναι δρομολογημένος και ο θάνατος. Η αρχή και το τέλος είναι η αρχή της αυξομείωσης των όντων της δημιουργίας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος θάνατος, αλλά και μια άλλη γέννηση. Αυτός είναι ο θάνατος και η επαναγέννηση μέσα στην ίδια την δημιουργία, χωρίς να προκύψει φυσικός θάνατος. Ο φυσικός θάνατος συνίσταται στην προσωπική, αλλά και προσωρινή διάλυση όλων των στοιχείων, μέχρι την επαναγέννηση σε φυσικό σώμα. Ο θάνατος μέσα στο πνεύμα, συνίσταται στην διάλυση όλων των στοιχείων, ενόσω είσαι ζωντανός, μέσα στην δημιουργία ή ύπαρξη. Μπορεί σε αυτό το σημείο συνείδησης να υπάρξει η λεγόμενη ανάσταση ή μπορεί, εάν το πλάσμα το επιλέξει, να υπάρξει ο φυσικός θάνατος. Οτι και να προκύψει όμως από αυτό τον πνευματικό θάνατο, συμβαίνει η λεγόμενη απελευθέρωση. Σε πολλούς πολιτισμούς ή θρησκείες, αυτή η κατάσταση ονομάζεται θέωση.

Ο Ηλιος διδάσκει. Οι κύκλοι της ζωής διδάσκουν. Η εισπνοή και εκπνοή των όντων διδάσκουν. Η ζωή και ο θάνατος διδάσκει. Υπάρχεις πριν την ζωή και τον θάνατο. Η ζωή και ο θάνατος είναι προσωρινά γεγονότα. Η αιωνιότητα πέρα από τον χρόνο υπάρχει μέσα σε κάθε τι. Μόνο ο άνθρωπος όμως μπορεί να διαβεί αυτή την πόρτα της αθανασίας. Αν γεννηθείς μέσα σε αυτήν, ακόμα και αν γεννιέσαι εξωτερικά από την κοιλιά μιας μάνας, απλά γεννιέσαι από την ίδια την κοιλιά της ύπαρξης.

Η γέννηση μέσα στην ύλη γίνεται από την κοιλιά μιας μάνας.
Η γέννηση μέσα στην αλήθεια γίνεται από την κοιλιά της δημιουργίας.

Η πορεία προς τα πάνω είναι στο χέρι κάθε πλάσματος. Θα περάσει πηγαίνοντας προς τα εκεί από όλα τα στάδια της δημιουργίας. Μεσα σε αυτόν ενυπάρχει το χώμα, το φυτό, το ζώο και ο άνθρωπος. Ζώντας πολλές ζωές-ανάσες, έχει την ευκαιρία να παωελιχθεί και να θυμηθεί ότι είναι άνθρωπος. Είναι μια δύσκολη πορεία. Αλλά είναι και η μόνη που είναι εκεί για να τον περιμένει.”

Απόσπασμα από το βιβλίο “Ο Αρχέγονος Κύκλος” της Ελένης Ιεροδιακόνου. Εκδόσεις Ι.Ε. Αρχέγονο

Photo Art by golden5nightingale

Διαβάστε επίσης

To Top