Ελλάδα

Η ιερή γεωμετρία που εμφανίζεται στον Ελλαδικό χώρο έχει σαν αρχικό σημείο την κορυφή του Παγγαίου και τον μεσημβρινό που περνά πάνω από αυτό το ιερό όρος του Διόνυσου


Φίλοι μου σας δείχνω σχέδια με τα όμοια τρίγωνα που προκύπτουν με βάση τον μεσημβρινό (βοράς νότος) που περνά από Παγγαίο -Λαύριο – Λευκά όρη.

Στη Βουλγαρία ο μεσημβρινός αυτός δείχνει τα ορυχεία χαλκού και διέρχεται από το μέσο της βάσης του τριγώνου Παγγαίο –Δίον- Ίμβρος.

Η απόσταση από το μέσο της βάση του τριγώνου Παγγαίο – Δίον – Ίμβρος έως τα ορυχεία στην Βουλγαρία είναι ίση με την βάση του ιδίου τριγώνου που προαναφέρω.

Τα τρίγωνα αυτά επαναλαμβάνονται ίσα,  πιο νότια με κορυφή τους Δελφούς (το υπολογίζω από την ορχήστρα του θεάτρου) Δελφοί – Λαύριο – Αργάσι.

Μια φυσική σύμπτωση που βρίσκω είναι: η απόσταση από τα ορυχεία χαλκού Βουλγαρίας έως τα Λευκά όρη είναι απόσταση τρεις βάσεις, του ως άνω τριγώνου. Με μικρό λάθος απόκλισης.

Όλα τα ανωτέρω με οδηγούν στην υπόθεση “Η ιερή γεωμετρία που εμφανίζεται στον Ελλαδικό χώρο έχει σαν αρχικό σημείο την κορυφή του Παγγαίου και τον μεσημβρινό που περνά πάνω από αυτό το ιερό όρος του Διόνυσου”. 

Η επιρροή του είναι ευδιάκριτη σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Η επανάληψη των όμοιων τριγώνων που το ήμισυ της βάσης δια του ύψους δίνει την θεϊκή αναλογία τον χρυσό αριθμό 1,618, επαναλαμβάνεται ως φυσική σύμπτωση συνδυασμένη με κάποια κατασκευή.

Όλα αυτά αυθόρμητα φέρνουν στα χείλη την ρήση “Αεί ο θεός γεωμετρεί”.

Το Δελφικό Ε.

Μέχρι σήμερα οι ερμηνείες που δόθηκαν για το “Δελφικό Ε”. ήταν φιλοσοφικές. Η δική μου άποψη είναι ότι το Ε στην κορυφή του αετώματος του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς, “ούτε κρύπτει, ούτε λέγει,  αλλά ΣΗΜΑΙΝΕΙ”, όπως είπε ο Ηράκλειτος.

Η έννοια του είναι τόσο απλή όσο και οι “απαντήσεις” των Ελλήνων φιλοσόφων σε ερωτήματα τρόπου ζωής.

Η σκέψη μου οδηγείται οτι το Δελφικό Ε  «σημαίνει» τον «λόγο» δηλαδή την “αναλογία”.  Η απλότητα της λύσης του μεγαλύτερου γρίφου των Δελφών.  Το “Ε” είναι ο “Λόγος”.

Το Ε των Δελφών είναι η σκέψη του Θαλή και την επέβαλε μεταξύ των σοφών μαζί με το “κανόνα” ή “άξονα” συμμετρίας που αρκετοί το εκλαμβάνουν σαν «Ι». Και τα δύο μαζί  «ΕΙ». Ο λόγος χρειάζεται έναν “κανόνα” για να επιτευχθεί η μέτρηση. Είναι το εργαλείο για την γεωμετρία.

Προΐστατο των σοφών (7 ή  5 σοφών), οι οποίοι ήταν θεωρητικοί, φιλόσοφοι, ποιητές και πολιτικοί. Ο Θαλής ήταν μαθηματικός, γεωμέτρης, φυσικός. Είναι ο  πρώτος από όλους τους σοφούς σύμφωνα με τον Αριστοτέλη.

Στην κορυφή του τριγώνου του ανατολικού αετώματος του Ναού του Απόλλωνα τοποθετήθηκε ο “αδιαμφισβήτητος” “Λόγος” που κυριαρχεί σε όλο το φυσικό σύμπαν.

Αυτό που δεν σηκώνει ρητορική συζήτηση είναι ο “Λόγος” η “Αναλογία”.  Πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό ήταν το κλειδί για να γίνει αποδεκτός από τον Φαραώ Άμασι και τους ιερείς στην Αίγυπτο. Είναι δυνατόν να μην γνώριζαν το ύψος της πυραμίδας και να τον είπαν, ότι μετά την κατασκευή δεν υπολόγισε κανένας το ύψος της πυραμίδας του Χέοπα.

Το ραβδί λειτούργησε σαν κανόνας μέτρησης και το τρίγωνο «ραβδί -αχτίνα φωτός –σκιά», μαζί με το άλλο όμοιο τρίγωνο «Πυραμίδα- αχτίνα φωτός- σκιά» μέρος του «λόγου» έδωσε τη λύση.

Το “Ε” εκφράζεται από τρεις παράλληλες με μια γραμμή που τέμνει τις οριζόντιες γραμμές. Όποιο γράμμα “Ε” της πρώιμης αλφαβήτου ή της κλασικής και εάν διαλέξουμε υπάρχουν οι παράλληλες γραμμές και μια γραμμή που τις τέμνει μας τονίζει την σχέση ισότητας μεταξύ των γωνιών που δημιουργούνται. Μας πληροφορεί ότι η γεωμετρία είναι το απόλυτο εργαλείο για την κατανόηση του έργου του θεού. Το “Ε” είναι ο αριθμός 5.

Εξακόσια χρόνια αργότερα διακρίνεται το ίδιο κλειδί του κρυπτογραφήματος στο ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος» πέντε λέξεις. Ξεκινάνε με το «Ε». Όπως λέει ο Ηράκλειτος «ο Άναξ δεν λέγει ούτε κρύπτει αλλά ΣΗΜΑΙΝΕΙ». Δηλαδή το κάνει φανερό. Είναι το φώς στο σκοτάδι.

Αυτό είναι το “φως” που μας χαρίζεται  για την κατανόηση της δημιουργίας του Θεού. Τα άλλα γνωμικά “γνώθι σαυτόν” και “μηδέν άγαν”. Είναι οι κατανοητές συμβουλές του θεού προς τον άνθρωπο. ( Αυτές θα έπρεπε να της λάβω εγώ σοβαρά υπόψιν πριν γράψω αυτό το κείμενο}. Ήταν γραμμένες στην βάση του αετώματος, αριστερά και δεξιά. Το «μηδέν άγαν» περιέχει σαν έννοια και το «μέτρον άριστον». Το “μέτρο” «μέτρον άριστον» είναι το σπουδαιότερο γνωμικό για την ανθρώπινη φύση (σύμφωνα και με τον Αλέξανδρο μαθητή του Αριστοτέλη).

Η χριστιανική ρήση που βρίσκεται στην αρχή του Ευαγγελίου κατά Ιωάννη που ανέφερα είναι ρητορικό τέχνασμα που προσπάθησαν να το προσαρμόσουν σύμφωνα με την χριστιανική θρησκεία. Με ρητορική αδεία ο “Λόγος” ενσαρκώθηκε και παρομοιάζεται  με τον «ενσαρκωθέντα λόγο» και γίνεται από “αναλογία”, απλός σημερινός λόγος. Ο Πρόχορος (προ του χορού) ο γραφέας του Ευαγγελιστή Ιωάννη στον πρώτο αιώνα που γράφτηκε το ευαγγέλιο μάλλον γνώριζε την πραγματική έννοια και ξεκίνησε με τον «λόγο». Την εποχή εκείνη η ελληνική λέξη «λόγος» σήμαινε αναλογία και όχι λόγο όπως τον εννοούμε σήμερα. Μπορώ να υποθέσω ότι τον «Εν αρχή ην ο Λόγος» το έγραψε ο Πρόχορος ή στις μετέπειτα αντιγραφές κάποιος μύστης το πρόσθεσε. Το κείμενο αυτό φαίνεται σαν πρόσθετο στην αρχή του κειμένου. Πιστεύω ότι γράφτηκε για να μεταφερθεί στους επόμενους αιώνες η πραγματική έννοια του «Λόγου».

Ας κοιτάξουμε την αρχή του Ευαγγελίου που το έγραψαν στο τέλος του πρώτου μετά Χρηστό αιώνα. Την ελληνιστική εποχή.

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος»

«καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν»

«καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος».

Η δεύτερη φράση διακρίνεται ότι είναι «βιαίως εμβόλιμη» για να παραποιήσει το ξεκάθαρο νόημα των δύο φράσεων.

«Εν αρχή ην ο Λόγος»

«και θεός ην ο Λόγος».

Διακρίνουμε και στις δύο φράσεις ότι αποτελούνται από πέντε λέξεις με διακριτό άξονα. Μήπως είναι το διπλό “Ε” που ψάχνουν ορισμένοι.

Την εποχή εκείνη στην ελληνική γλώσσα η λέξη «Λόγος» σημαίνει αποκλειστικά «αναλογία».

Κατά την άποψη μου το Δελφικό Ε είναι ο «Λόγος», είναι το κλειδί που επέβαλε ο Θαλής μαζί με τους υπολοίπους σοφούς για να  μπορούμε να μελετήσουμε την δημιουργία του κόσμου.

Η “ιερή γεωμετρία” της “Ηδωνίδας γης”, του “Ελλαδικού χώρου” καθώς  και η λύση του αινιγματικού  “Ε”, θα συμπεριληφθούν στην έντυπη έκδοση του βιβλίου μου το “Αρχέτυπο των θεάτρων”.

Ioannidis Yannis
amfipolinews.blogspot.com

Διαβάστε επίσης


To Top