Πνευματική αναζήτηση

Γίνετε μαχητές του φωτός


Νίκος Καστάνιας

Μη νομίζετε ότι οι πολλοί έχουν δίκαιο επειδή είναι πολλοί.

Όταν διαφωνείτε με κάποιον δεν χρειάζεται να τον πείσετε επιμένοντας στις απόψεις σας.

Με τη βία δεν μαθαίνει κανένας.

Αφήστε τους ήσυχους και συνεχίστε την προσπάθεια της πνευματικής αναζήτησης.

Ακολουθήστε τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας και ας είστε μόνοι σας.

Συνεχίστε να περπατάτε και κάπου θα σας βγάλει.

Αυτό το κάπου δεν το γνωρίζουν οι άλλοι..

Όταν φθάσετε στο τέρμα, θα είστε όμοιοι με αστέρια που λάμπουν πιο πολύ από τον ήλιο για τις Ουράνιες Οντότητες που θα σας βλέπουν και οι οποίες θα σας βοηθήσουν να βαδίσετε τον δρόμο που διαλέξατε.

– Μπορείτε να αποφύγετε την πνευματική φθορά αν το θελήσετε.

Μπορείτε να γίνετε “Μαχητές του Φωτός” για την σωτηρία του πλανήτη.

revealedtheninthwave

Διαβάστε επίσης


To Top