Εσωτερισμός

Για το πέρασμα που λέμε θάνατο (βιβλίο)

Image by Edward Robert Hughes

Το βιβλίο εγκαινιάζει τη σειρά «Τετράδια Αυτογνωσίας» και περιέχει ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ!

Στο πρώτο αυτό βιβλίο της σειράς, η Πέγκυ Χριστοφή μας μιλά για το πέρασμα που λέμε θάνατο και μας παραδίδει ταπεινά έναν ανεκτί­μητο θησαυρό γνώσης. Η τέχνη του ζην δε νοείται δίχως την στοιχειώδη κατανόηση του θανάτου, ενός περάσματος που όλοι ανεξαιρέτως θα έλθει η ώρα να διαβούμε.

Οι πληροφορίες που μας δίδονται και δημοσιοποιούνται σήμερα – για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά– είναι θεμελιώδους σημασίας. Είναι επίσης ουσιαστικές, εμπεριστατωμένες αλλά και απαραίτητες. Κάθε άνθρωπος μπορεῖ να τις «ακούσει» με ανοιχτή καρδιά, να τις δεχτεί ως «υπόθεση ερ­γασίας» και να κρίνει τελικά για τον εαυτό του, αν είναι χρήσιμες και ωφέλιμες.

«Ὅ,τι ἔμεινε κρυμμένο ἕως τώρα, ἐπειδή δέν θά ὠφελοῦσε τήν Ἀνθρωπότητα ἡ φανέρωσή του, εἶναι καιρός ν’ἀποκαλυφθεῖ. Ἐπειδή τώρα πλέον, ὅροι καί συνθῆκες ἀντεστράφησαν καί εἶναι καιρός ὁ Ἄνθρωπος ν’ Ἀναγνωρίσει, νά Ἐπιγνώσει: τήν Ἴδια του τήν Ὕπαρξη, τήν Θεία κληρονομία του.»

Ολόκληρη ἡ σειρά «Τετράδια Αυτογνωσίας» αποτελεί μια συλλογή πνευματικών «παραδόσεων», μέσω διαύλωσης, που άπτονται των σημαν­τικότερων πτυχών της ανθρώπινης ζωής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό Εσωτερική Διδασκαλία τόσο υψηλού επιπέδου. Καταγράφεται δε απευ­ θείας στην Ελληνική γλώσσα, με αξιοθαύμαστη ακρίβεια και με τον δέ­ οντα σεβασμό.

Η Πέγκυ Χριστοφή συμπληρώνει την παράδοση με δικές της εξαι­ρετικά χρήσιμες παρατηρήσεις, επεξηγήσεις και σχόλια.

Καλή ανάγνωση!

 

Το βιβλίο της Πέγκυ Χριστοφή

Για το πέρασμα που λέμε θάνατο,
από τις εκδόσεις Χείρωνας.

Για να αποκτήσετε το βιβλίο – πατήστε ΕΔΩ

To Top