Εναλλακτικά άρθρα

Εμπόδια στη σύνδεση με τη συμπαντική ενέργεια

Το να μάθουμε να αναγνωρίζουμε το πώς εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τα δικά μας εμπόδια είναι φοβερά διαφωτιστικό αν επιθυμείτε να διερευνήσετε αυτόν τον τομέα της ζωής σας. Υπάρχουν τρεις τομείς που μπορεί να μην έχετε αναγνωρίσει σαν εμπόδια στην σύνδεση σας με την συμπαντική δύναμη. Αυτοί είναι: ο εσωτερικό σας διάλογος, το επίπεδο της ενέργειας σας, και η έπαρση σας. Εδώ θα εξετάσουμε το επίπεδο της ενέργειας.

Το Επίπεδο της Ενέργειας σας

Ένας επιστήμονας θα σας πει ότι η ενέργεια μετράται σε ταχύτητα καθώς και το μέγεθος του κύματος το οποίο δημιουργείται. Το μέγεθος του κύματος μετράται από χαμηλό σε υψηλό, και αργό σε γρήγορο. Οτιδήποτε άλλο που αποδίδουμε στις συνθήκες που βλέπουμε στον κόσμο μας είναι μια απόφαση που επιβάλλεται στις παλλόμενες συχνότητες. Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα να αναφέρω μια απόφαση δική μου εδώ: Η υψηλότερη ενέργεια είναι καλύτερη από την χαμηλότερη ενέργεια.

Γιατί; Διότι αυτή τη στιγμή σας γράφει ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει την γιατρειά, την αγάπη, την καλοσύνη, την υγεία, την αφθονία, την ομορφιά, την συμπόνια, και παρόμοιες εκφράσεις. Και οι εκφράσεις αυτές συνδέονται με υψηλότερες και ταχύτερες ενέργειες.

Η επίδραση των υψηλότερων και ταχύτερων συχνοτήτων στις χαμηλότερες και πιο αργές συχνότητες μπορούν να μετρηθούν, και είναι από αυτή την άποψη που μπορείτε να έχετε τεράστιο αντίκτυπο στην εξάλειψη των ενεργειακών παραγόντων στη ζωή σας που εμποδίζουν τη σύνδεσή σας με το Σύμπαν.

Ο σκοπός του να ανεβείτε τη σκάλα της συχνότητας είναι να αλλάξετε το δονητικό επίπεδο της ενέργειάς σας, ώστε να είστε σε υψηλότερες συχνότητες και πιο γρήγορες όπου το επίπεδο ενέργειάς σας ταιριάζει με τις υψηλότερες συχνότητες όλων: την ενέργεια του ιδίου του Πνεύματος που έχει δημιουργήσει τα πάντα. Ήταν ο Άλμπερτ Αϊνστάϊν ο οποίος παρατήρησε, «Τίποτα δεν συμβαίνει, μέχρι κάτι να κινηθεί».

Τα πάντα σε αυτό το σύμπαν είναι κίνηση ενέργειας. Υψηλότερη/ταχύτερη ενέργεια διαλύει και μετατρέπει την χαμηλότερη/πιο αργή ενέργεια. Έχοντας αυτό στο νου, θα ήθελα να θεωρείτε τον εαυτό σας και όλες τις σκέψεις σας στο πλαίσιο της ύπαρξης ενός ενεργειακού συστήματος. Σωστά – είστε ένα ενεργειακό σύστημα και όχι απλώς ένα σύστημα οστών, υγρών, και κυττάρων, αλλά στην πραγματικότητα μια πληθώρα ενεργειακών συστημάτων το οποίο ενθυλακώνει ένα εσωτερικό ενεργειακό σύστημα σκέψεων, συναισθημάτων, και τα αισθήσεων. Αυτό το ενεργειακό σύστημα που είστε μπορεί να μετρηθεί και να βαθμονομηθεί. Κάθε σκέψη που έχετε μπορεί να βαθμονομηθεί ενεργειακά, μαζί με την επίδραση της στο σώμα σας και το περιβάλλον. Όσο υψηλότερη είναι η ενέργειά σας, τόσο πιο ικανοί είστε να ακυρώνετε και να μετατρέπετε χαμηλότερες ενέργειες, οι οποίες σας αποδυναμώνουν, επηρεάζοντας θετικά τους πάντες στο άμεσο και ακόμη και στο μακρινό περιβάλλον σας.

Στόχος σας είναι να αποκτήσετε επίγνωση του δικού σας επιπέδου ενέργειας και των πραγματικών συχνοτήτων των σκέψεων που χρησιμοποιείτε συνήθως στην καθημερινή ζωή. Μπορείτε να γίνετε ικανοί στο να ανεβάσετε το επίπεδο της ενέργειας σας και μόνιμα να εξαφανίσετε τις ενεργειακές εκφράσεις που αποδυναμώνουν ή αναστέλλουν τη σύνδεσή σας με τη συμπαντική δύναμη. Τελικά, ο στόχος σας είναι να έχετε μια τέλεια αντιστοιχία με την υψηλότερη συχνότητα όλων. Εδώ παρατίθεται μια απλή εξήγηση των πέντε ενεργειακών επιπέδων με τα οποία εργάζεστε, μεταβαίνοντας από τις χαμηλότερες και πιο αργές συχνότητες στις υψηλότερες και ταχύτερες.

1. Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

Η στερεά μορφή είναι ενέργεια επιβραδυμένη, έτσι ώστε να είναι περίπου ανάλογη με την αντίληψη των αισθήσεων του κόσμου των ορίων. Ό, τι βλέπετε και αγγίζετε είναι ενέργεια επιβραδυμένη, έτσι ώστε να φαίνεται σαν συγχωνευμένη μάζα. Τα μάτια και τα δάχτυλά σας συμφωνούν, και έτσι έχετε το φυσικό κόσμο.

2. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. 

Σπανίως αντιλαμβάνεστε τα ηχητικά κύματα με τα μάτια σας, αλλά στην πραγματικότητα αυτά μπορούν να γίνουν αισθητά. Τα αόρατα αυτά κύματα είναι επίσης υψηλά/χαμηλά και γρήγορα/αργά. Αυτό το ηχητικό ενεργειακό επίπεδο είναι το μέρος όπου συνδέεστε με τις υψηλότερες συχνότητες του Πνεύματος μέσω της πρακτικής του διαλογισμού Japa, ή της επανάληψης του ήχου του Θεού.

3. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Το φως κινείται γρηγορότερα από τον υλικό κόσμο και γρηγορότερα από τον ήχο, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν πραγματικά σωματίδια να σχηματίσουν την ουσία που ονομάζεται φως. Αυτό που βλέπετε ως κόκκινο είναι αυτό που αντιλαμβάνεται το μάτι σας κάποια παλλόμενη συχνότητα να είναι, και αυτό που αντιλαμβάνεται ως βιολετί είναι μια ακόμα ταχύτερη και υψηλότερη συχνότητα. Όταν το φως έρχεται στο σκοτάδι, το σκοτάδι γίνεται φως. Οι συνέπειες του γεγονότος αυτού είναι εκπληκτικές. Η χαμηλή ενέργεια όταν έρχεται αντιμέτωπη με υψηλή ενέργεια υφίσταται μια αυτόματη μετατροπή.

4. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ.

Οι σκέψεις σας είναι ένα εξαιρετικά υψηλής συχνότητας παλμοί που κινούνται πέρα από την ταχύτητα του ήχου και ακόμη και του φωτός. Η συχνότητα των σκέψεων μπορεί να μετρηθεί, και οι επιπτώσεις που έχουν για το σώμα και το περιβάλλον σας μπορούν να υπολογιστούν. Και εδώ, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.. Υψηλότερες συχνότητες ακυρώνουν χαμηλότερες, πιο γρήγορες ενέργειες μετατρέπουν πιο αργές. Ένας συνάδελφος που θαυμάζω πάρα πολύ, ο David Hawkins, MD έχει γράψει ένα βιβλίο, στο οποίο αναφέρομαι συχνά, ονομάζεται Ισχύς εναντίον Δύναμης (Power vs. Force). Σε αυτό το αξιόλογο βιβλίο ο Δρ Hawkins αναλύει τις χαμηλότερες συχνότητες της σκέψης και των συναισθημάτων που τις συνοδεύουν, και πώς αυτές μπορούν να επηρεαστούν και να μετατραπούν από έκθεση σε υψηλότερες και ταχύτερες συχνότητες. Κάθε σκέψη που έχετε μπορεί να υπολογιστεί για να διαπιστωθεί αν ενισχύει ή αποδυναμώνει την ικανότητά σας να επανασυνδεθείτε με την υψηλότερη και ταχύτερη ενέργεια στο σύμπαν.

5. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Εδώ βρίσκεται η απόλυτη ενέργεια. Οι συχνότητες αυτές είναι τόσο υπερηχητικά γρήγορες ώστε η παρουσία της αταξίας, της δυσαρμονίας, ακόμα και της ασθένειας είναι αδύνατη. Αυτές οι μετρήσιμες ενέργειες είναι οι ενέργειες της δημιουργίας. Όταν τις αναπαράγετε μέσα σας, αναπαράγετε την ίδια δημιουργική ποιότητα ζωής που σας έφερε στην ύπαρξη. Είναι οι ιδιότητες της δημιουργικότητας, της καλοσύνης, της αγάπης, της ομορφιάς, της επέκτασης, της ειρηνικής αφθονίας, και της δεκτικότητας. Αυτές είναι οι υψηλότερες ενέργειες του ίδιου του συμπαντικού Πνεύματος. Ήλθατε στην ύπαρξη από αυτήν την ενέργεια, και μπορείτε να ταιριάξετε μαζί του ενεργειακά καταργώντας τους χαμηλής ενέργειας παλμούς από τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας.

Εξετάστε αυτά τα λόγια του νομπελίστα φυσικού Max Planck όταν πήρε το βραβείο για την μελέτη του ατόμου: «Ως άνθρωπος που έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην πιο νηφάλια των επιστημών, στη μελέτη της ύλης, μπορώ να σας πω ως αποτέλεσμα της έρευνάς μου για τα άτομα το εξής: δεν υπάρχει ύλη όπως την θεωρούμε! Ως εκ τούτου όλη η ύλη προέρχεται και υπάρχει μόνο χάρη μιας δύναμης που κάνει τα σωματίδια ενός ατόμου να πάλλονται και κρατά αυτό το πολύ λεπτό ηλιακό σύστημα του ατόμου ενωμένο… Πρέπει να θεωρήσουμε πίσω από αυτή τη δύναμη την ύπαρξη ενός συνειδητού και ευφυή νου. Αυτός ο νους είναι η μήτρα όλης της ύλης». Με αυτό το νου σας καλώ να ταιριάξετε».

(Από το βιβλίο του Dr. Wayne Dyer, “The Power of Intention: Learning to Co-create Your World Your Way”)


Kate Minogianni‎ “Ξυπνώντας τον Ονειρευτή. Αλλάζοντας το Όνειρο”

revealedtheninthwave

Photo by ‏@c_o_m_y_u

Διαβάστε επίσης

To Top