Αύρα - Ενέργειες

Η διατροφή του ανθρώπου σε σχέση με τη βιοενέργεια του σώματός του

Κάθε οργανισμός αποτελείται από την ύλη και τη βιοενέργειά του. Η ύλη που παριστά το υλικό μέρος του σώματος και γίνεται αντιληπτό σε εμάς μέσω των αισθητηρίων οργάνων μας σαν ουσία, ενώ η βιοενέργεια του σώματος είναι και παριστά το αόρατο στοιχείο της φύσης μας και δεν γίνεται αντιληπτό στα αισθητήρια μας, πλην της αισθήσεως της αφής και εκ των αποτελεσμάτων που αυτή παράγει δηλαδή να εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής.

Το υλικό μέρος του σώματος μας έχει αρκετά μελετηθεί, ενώ η βιοενέργεια του σώματός μας σε ελάχιστα πανεπιστημιακά συγγράμματα φυσιολογίας αναφέρεται.

Το υλικό μέρος του σώματός μας καθώς και η βιοενέργεια συνεχώς και αδιαλείπτως αναπληρώνεται και καταναλώνεται παρουσιάζοντας θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο. Η αναπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνεται πάντα με την διατροφή που κάνει ο άνθρωπος συνεχώς και αδιαλείπτως και πάντα σε ημερήσια βάση. Εύλογο είναι η διατροφή μας να επηρεάζει στο έπακρο την συμπεριφορά των στοιχείων του σώματός μας συμβάλλοντας στο θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο. Το θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο των στοιχείων αυτών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες εκτός της διατροφής μας όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η εργασία, η ψυχική κατάσταση, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι ορμόνες, η λήψη φαρμάκων, οι συνήθειες ζωής και η ύπαρξη νόσων ή μη στο δεδομένο χρόνο.

Όμως ο πλέον σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τα παραπάνω στοιχεία του οργανισμού μας είναι η διατροφή. Όμως, ποιά διατροφή είναι εκείνη η οποία επηρεάζει καλύτερα τα στοιχεία αυτό;

Όπως είναι γνωστό το υλικό μέρος του σώματός μας αποτελείται από πολλά χημικά στοιχεία του περιοδικού συστήματος του MENTELIEJEF με κυρίαρχο στοιχείο τον άνθρακα και τις ενώσεις του που απαρτίζουν την πληθώρα των οργανικών ενώσεων και σαν δεύτερο στοιχείο έρχεται το υδρογόνο, και το οξυγόνο σχηματίζοντας το νερό που υπάρχει στο σώμα μας. Τα άλλα στοιχεία είναι δευτερεύοντα, αλλά πολύ απαραίτητα για την καλή λειτουργική απόδοση του οργανισμού. Τα υλικά στοιχεία όλα αναπληρώνονται με την διατροφή και ο οργανισμός εκλεκτικά τα κατακρατεί αυτά και τα χρησιμοποιεί, ενώ την περίσσεια αυτών την αποβάλλει.

Η βιοενέργεια του σώματος είναι το σύνολο των ενεργειών που ενέχει ο οργανισμός μας μέσα του, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, η ενέργεια των χημικών δεσμών, η ενέργεια των κολλοειδών διαλυμάτων, η ελεύθερη θερμότητα, η δεσμευμένη θερμότητα από τα βαγονέτα ενέργειας που είναι το τριαδεσινοφωσφορικό οξύ.

Η κυριότερη ενέργεια είναι η θερμότητα που συνεχώς παράγεται, ρέει και αναλώνεται και αυτή η κίνηση δεν σταματά ποτέ. Διαταραχή στην ροή και ανάλωση της θερμότητας σημαίνει εκδήλωση νόσου, ενώ το απότομο σταμάτημα στην ανάλωση της θερμότητας συνεπάγεται θάνατο. Επίσης ,η ενεργειακή υπερφόρτωση σε θερμότητα συνεπάγεται θάνατο αν δεν μπορεί ο οργανισμός, μας να την τροποποιήσει και να την αναλώσει. Ο οργανισμός μας έχει ένα θαυμάσιο εγκεφαλικό κέντρο, το θερμορυθμιστικό κέντρο που ρυθμίζει την αναπλήρωση, ροή και ανάλωση της θερμότητας. Πρέπει όλοι να εννοήσουμε πως, ότι και αν συμβαίνει στον οργανισμό μας, έχει άμεση σχέση με τη βιοενέργεια του σώματός μας και περισσότερο αφορά τη θερμότητα και σε μακρότερο χρόνο επηρεάζεται το υλικό μέρος του σώματος μας.

Κατά την Κινέζικη φιλοσοφία, η βιοενέργεια του σώματος ρέει μέσα σε προκαθορισμένα κανάλια ενέργειας τα οποία κατόρθωσαν και τα εντόπισαν. Διαταραχή της ροής από τα κανάλια αυτά συνεπάγεται την εκδήλωση νόσων, ενώ οι βελονιστές ιατροί με τη χρήση βελονών κατόρθωσαν και τροποποίησαν τη ροή της ενέργειας στα κανάλια αυτά επιτυγχάνοντας την ίαση ορισμένων παθολογικών καταστάσεων. Προσωπικά πιστεύω πως η παραπέρα ενασχόληση και ανεύρεση και κατανόηση της κίνησης της βιοενεργείας στα κανάλια αυτά θα επιφέρει την ίαση των πλείστων παθολογικών καταστάσεων, με τρόπο αφάρμακο και εν πολλοίς ανέξοδο.

Παραπάνω τονίσαμε πως για την παραγωγή, ροή και ανάλωση της βιοενέργειας τη μεγαλύτερη σημασία έχει η διατροφή του ανθρώπου. Πράγματι, η διατροφή μας είναι εκείνη που μας εξασφαλίζει τη βιοενέργεια του σώματός μας. Όμως, ποιά ενέργεια θέλουμε να εξασφαλίσουμε και σε ποιά ποσότητα; Αυτό είναι το ζητούμενο και προκύπτει από την εφαρμογή ισόρροπης διατροφής η οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένη στη φύση μας. Τη διατροφή αυτή μας την εξασφαλίζει μόνο η φυσιολογική διατροφή του ανθρώπου η οποία περιλαμβάνει μόνο φυτικές τροφές οι οποίες θα πρέπει να είναι και αμαγείρευτες για όσες μπορούμε να τις καταναλώνουμε με την απ’ ευθείας διάθεση από τη φύση .

Κάθε άλλη διατροφή και ιδιαίτερα εκείνη που περιέχει πολλά κρέατα και μάλιστα μαγειρεμένα, να γνωρίζετε ότι φορτίζει τον οργανισμό βάναυσα με ενέργεια την οποία ο οργανισμός μας δεν την χρειάζεται και αγωνίζεται μετά να την αποβάλλει.

Η φυτική διατροφή είναι εκείνη που διασφαλίζει στον οργανισμό μας ήπια ενέργεια όπως έχει αυτή από τη φύση της. Η συνέπεια της διατροφής αυτής είναι, όλοι οι φυτοφάγοι οργανισμοί να είναι ψυχικά ήρεμα όντα και απεναντίας η κρεοφαγία και μάλιστα η ψητή να φορτίζει τον οργανισμό μας με σκληρή ενέργεια με συνέπεια να διαμορφώνει άτομα με άγριο ψυχισμό.

Παρατηρείστε τους κτηνοτρόφους που θέλουν να έχουν άγρια σκυλιά, τί κάνουν, τους δίνουν να πιούν αίμα ώστε τα σκυλιά να αγριέψουν και να βγάλουν ότι άγριο ένστικτο έχουν μέσα τους. Έτσι και οι άνθρωποι που τρώνε κρέας έχουν μέσα τους σκληρή ενέργεια η οποία γίνεται ακόμη σκληρότερη όταν η κρεοφαγία είναι ψητή. Αυτό τους προσδίδει ένα άσχημα και πλέον άγριο χαρακτήρα.

Τα προϊόντα που μας δίνει η φύση να φάμε φορτίζονται με ενέργεια από τον ήλιο φωτόνιο προς φωτόνιο κάθε μέρα μέχρι να ωριμάσει το προϊόν, ώστε σε εμάς αν είμαστε φυτοφάγοι να μας έρχεται σαν ήπια μορφή ενέργειας. Η χρήση του κρέατος περιέχει ενέργεια πολύ περισσότερη σκληρή από τις φυτικές τροφές και επίπλέον αυτό κατά το ψήσιμο φορτίζεται ακόμη περισσότερο. Σκεφθείτε να τρώγαμε το κρέας με το αίμα του, τι θα γινόταν. Όλοι θα είχαμε βάρβαρα ένστικτα…!

Αυτό οι άνθρωποι έγκαιρα το αντιλήφθηκαν και το έθεσαν σαν όρο στην θρησκεία για να απέχουμε από αίματος και από πνικτού ζώου. Είναι γνωστό ότι απαγορεύεται να καταναλώνεται κρέας που προέρχεται απο πνιγμένο ζώο, επειδή ακριβώς έχει κατακρατήσει μέσα του το αίμα.

Στην πράξη, ο άνθρωπος που πάσχει από διαταραχή της παραγωγής, ροής και ανάλωση της βιοενέργειας, παρουσιάζει ορισμένα συμπτώματα.

Ο άνθρωπος που τρέφεται με κρέας παρουσιάζει περισσότερο αιμώδες πρόσωπο λόγω της ερυθραιμίας, ιδρώνει περισσότερο σε συνήθεις θερμοκρασίες. Και ιδρώνει στο πρόσωπό του όταν τρώει. Επίπλέον, επειδή ο κρεοφάγος με τα χρόνια συγκεντρώνει περισσότερα άλατα των τοξινών στις αρθρώσεις του, η πιθανότητα να είναι πλέον δυσκίνητος είναι εμφανής. Επίσης, η πιθανότητα ο κρεοφάγος να είναι υπερπληθωρικός και παχύσαρκος είναι πολύ μεγάλη με συνέπεια τη μεγαλύτερη διαταραχή της βιοενέργειάς του λόγω μεταβολής, της εκατοστιαίας αναλογίας του σωματικού ύδατος. Οι παχύσαρκοι πάντα πάσχουν απο υδατοπενία με συνέπεια να δυσχεραίνεται το κοντρόλ ανάλωσης της βιοενέργειας.

Αντίθετα, ο άνθρωπος που είναι αποκλειστικά φυτοφάγος είναι νορμάλ, κανονικού βάρους, ψυχικά ισόρροπος κανονικού χρώματος και με φυσιολογική υδατοπλήθεια του οργανισμού του που του δίνει τη δυνατότητα να τροποποιεί και να αναλώνει τη βιοενέργεια καλύτερα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γεώργιος Αναγνωστάρας – oikologoi.gr

Διαβάστε επίσης

To Top