Αποσπάσματα

Άγγελοι Συνοδοί – Κανείς άνθρωπος δεν «πεθαίνει μόνος»

Κανείς ἄνθρωπος δέν «πεθαίνει μόνος». Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμμα. Ὅπως ψέμμα εἶναι ὅτι «ζεῖτε μόνοι». Περνᾶτε στήν ἔνσαρκο βίωση μέ τόν ἤ τούς φύλακές σας, συνεχίζετε μέ τούς ἴδιους ἤ μέ ἄλλους ἀγγέλους καί ὁδηγούς, φεύγετε ἀπό τό φυσικό πεδίο πάλιν μέ φύλακες συνοδούς. Ὅλοι. Μικροί καί μεγάλοι (ἐξελικτικῶς νεώτεροι ἤ ὡριμότεροι). Ὅπου καί ἄν ἔχετε νά πᾶτε «μετά», φεύγετε ἀπό τήν βίωση μέ συνοδούς.

Ἀναφερόμενοι στόν θάνατο καί στό ταξείδι τῆς ἐπιστροφῆς, ἀρχίσαμε μ’ αὐτήν τήν δήλωση, ἐπειδή ἡ γνώση καί ἡ ἀποδοχή ἤ μή ὡς ἀληθοῦς αὐτῆς τῆς πληροφορίας καθορίζει καί τόν τρόπο τοῦ περάσμα­τος καί ὅσα συμβαίνουν κατόπιν:

Οἱ πεποιθήσεις κάθε ἀνθρώπου σχετικῶς μέ τήν Ὕπαρξη, τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, τούς ἀγγέλους, τους ὁδηγούς, τόν «Παράδεισο», τήν «Κόλαση», τό Χάος…, οἱ πεποιθήσεις εἶναι αὐτές πού καθορίζουν τήν συνέχεια ­ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καί κατά τήν διάρκεια τῆς βιώσεως.

Καί εἶναι ἔτσι, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος δέν ἀλλάζει πεθαίνοντας, ἁπλῶς βρίσκει τόν ἑαυτό του σ’ ἕνα διαφορετικό ἐπίπεδο – κατάσταση ὑπάρξεως. (Στήν ἀρχή μάλιστα, ἴσως δυσκολεύεται νά καταλάβει ὅτι πέ­θανε!).

Στήν νέα του κατάσταση ἐξακολουθεῖ νά ἔχει ἐλεύθερη βού­ ληση καί νά κινεῖται εἴτε βάσει τῶν ἐπιλογῶν του εἴτε βάσει τοῦ Νόμου τῶν Συγγενειῶν.

Εἶναι λοιπόν σημαντικό νά γνωρίζετε γιά τήν ὕπαρξη καί τήν δράση τῶν φυλάκων καί τῶν ὁδηγῶν, προκειμένου νά ἐπωφεληθεῖτε καί ν’ ἀξιοποιήσετε τήν προσφερόμενη βοήθεια. Ὅπως ἀκριβῶς καί κατά τήν διάρκεια τῆς βιώσεως.

Ἡ μόνη ­καί οὐσιαστική καί χαρμόσυνη καί παρήγορη­ διαφορά εἶναι, ὅτι, ἀφήνοντας τό φυσικό σῶμα λειτουργεῖτε μέ τίς αἰθερικές αἰσθήσεις: Τώρα μπορεῖτε νά τούς δεῖτε τούς φύλακες συνοδούς σας, μπορεῖτε νά τούς ἀγγίξετε!

Ἀπό ὅποιο πεδίο καί ἄν ἔχετε ἐκκινήσει, ὅπου καί ἄν πρόκειται νά συνεχίσετε, σέ ὅποιο ἐξελικτικό στάδιο καί ἄν εὑρίσκεσθε, ἐάν τό θελή­σετε θά τούς δεῖτε. Καί ἄν ἐπιτρέψετε, θά σᾶς ἀγγίξουν καί θά σᾶς ὁδηγήσουν.

Εἴθε νά τό θυμᾶσθε, εἴθε νά τό θελήσετε, νά τό ἐπιτρέψετε.

Εἴθε νά συνηθίσετε ἀπό τώρα, νά ἐπιδιώκετε τήν Συνεργασία, τήν ἀναγνώριση, τήν συναναστροφή Ἀγγέλων καί Ὁδηγῶν.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο της Πέγκυ Χριστοφή

Για το πέρασμα που λέμε θάνατο,
από τις εκδόσεις Χείρωνας.

 

Διαβάστε επίσης

To Top