Κάρμα και ανθρώπινη ζωή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

Ο Νόμος του Κάρμα έχει άμεση επίδραση στην ανθρώπινη ζωή και την πορεία εξέλιξης του, και αν και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Νόμο καθαυτό μπορούμε να γνωρίσουμε την λειτουργία του. Κάθε μία δράση μας στην καθημερινότητα, κάθε μία σκέψη και συναίσθημα είναι στην ουσία μία απελευθέρωση ενέργειας η οποία θα επιστρέψει στο σημείο από όπου ξεκίνησε. Ανάλογα με την φύση και την ποιότητα της δράσης ο κάθε άνθρωπος βιώνει ευχάριστα η δυσάρεστα αποτελέσματα. Η ζωή μας αποτελεί μία διαδοχή αιτιών που δημιουργούμε και αποτελεσμάτων που εισπράττουμε σύμφωνα με τον Νόμο της Δικαιοσύνης και Αρμονίας.

Η φαινομενική αδικία που αντιλαμβανόμαστε και νομίζουμε ότι επικρατεί στον κόσμο και τις ζωές των ανθρώπων οφείλεται στο ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα μεμονωμένα, χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε την αιτία που τα προκάλεσε. Η διδασκαλία του Κάρμα μπορεί να δώσει φως στο αιώνιο ερώτημα του πόνου και της δυστυχίας όπως και την ύπαρξη του κακού. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται καλός υποφέρει στην παρούσα ζωή του, απλά ξεπληρώνει κάποια οφειλή που έχει δημιουργήσει σε προηγούμενη ζωή. Το ίδιο και ένας άνθρωπος που ενώ φαίνεται κακός δεν βιώνει πόνο, ξεπληρώνεται από το Κάρμα για κάτι καλό που έχει κάνει στο παρελθόν, ή γιατί έλαβε κακή και άδικη μεταχείριση από τους συνανθρώπους του.

Θα ήταν όμως λάθος να δούμε το Κάρμα ως τιμωρία η ανταμοιβή. Η Θεία δικαιοσύνη μας φέρνει ακριβώς αυτό που μας αξίζει, προσαρμόζοντας μάλιστα έτσι τα πράγματα ώστε αυτό που θα μας έρθει να είναι ότι καλύτερο για να πάρουμε το κατάλληλο μάθημα που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να εξελιχθούμε πνευματικά. Επίσης ο Νόμος επειδή ακριβώς λειτουργεί σπρώχνοντας τα όντα σε αυτήν την αναβατική πορεία της εξέλιξης απελευθερώνει την Καρμική αντίδραση όταν το Εγώ είναι σε εκείνη την κατάσταση ώστε να μπορεί να μάθει από την επιστροφή των πράξεων του.Οι πράξεις μας λοιπόν είτε επιστρέφονται σύντομα διότι η προσοχή και προσήλωση μας είναι στραμμένες κατάλληλα, είτε παραμένει σε αναστολή μέχρι να έρθουμε σε θέση αντίστοιχη με την φύση της αιτίας.

Κάτι άλλο σημαντικό για το Νόμο που έχει άμεση επίδραση στην ζωή μας είναι η σχέση του με αυτό που ονομάζουμε Μοίρα και ελεύθερη βούληση. Αυτά και τα δύο στοιχεία που φαίνονται εκ πρώτης όψεως αντίθετα και το ένα να αναιρεί το άλλο, ενώνονται μέσα από το Κάρμα. Η Μοίρα είναι το αναπόφευκτο, το αποτέλεσμα που θα εισπράξουμε από παρελθοντικές μας δράσεις. Οι δράσεις αυτές όμως έρχονται από δικές μας επιλογές, ασυνείδητες η συνειδητές.

Οπότε ο άνθρωπος όσο πιο συνειδητός είναι στις επιλογές του γνωρίζοντας την λειτουργία του Νόμου, όσο μεγαλύτερη Σοφία και διαύγεια χρησιμοποιεί για να πάρει τις αποφάσεις του και να δράσει σύμφωνα με αυτές, τόσο πιο ελεύθερος είναι στο να διαμορφώσει την Μοίρα του. Μόνο μέσα από την γνώση του Νόμου μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις πράξεις του και τα αποτελέσματα που αυτές θα φέρουν, γινόμενος έτσι ο Κύριος του εαυτού του της ζωής του και της Μοίρας του.

Πρέπει να αντιληφθούμε βαθιά ότι ο άνθρωπος ο ίδιος παράγει τις αιτίες και το Κάρμα προσαρμόζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους Νόμους της αρμονίας. Αυτός που αγνοεί μένει απορημένος μπροστά στα περίεργα πράγματα που του συμβαίνουν, αποδίδοντας τα στην κακή του τύχη, στις ανεξιχνίαστες οδούς της Θείας πρόνοιας, στην ενέργεια της τυφλής Μοίρας ή σε κάποια απλή σύμπτωση. Τίποτα όμως δεν μπορεί να υπάρξει στην ζωή μας που η αφορμή του να μην βρίσκεται στις δικές μας πράξεις.

Ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να ξεκινήσει την διαδικασία να γίνει ο κύριος της Μοίρας του όσο και αν νοιώθει εγκλωβισμένος σε αυτήν την ατελείωτη διαδοχή αιτιών και αποτελεσμάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει για να απελευθερωθεί από αυτήν την κατάσταση είναι να κινητοποιήσει εκείνες τις αιτίες που θα παράγουν πιο επιθυμητά αποτελέσματα, και αυτή είναι μία δυνατότητα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να χάσει ποτέ. Επίσης ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το Κάρμα που έχουμε ήδη δημιουργήσει είναι να αποκτήσουμε μία σωστή στάση προς αυτό. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να αποφύγουμε το «κακό» Κάρμα αλλά να το αποδεχόμαστε όταν αυτό θα έρχεται σαν κάτι το αναπόφευκτο, αντιλαμβανόμενοι ότι με αυτόν τον τρόπο ξεπληρώνουμε κάτι που οφείλουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν πρέπει να αποφεύγουμε κάτι, αλλά να επεξεργαζόμαστε ακριβώς αυτό που βρίσκεται μπροστά μας και να αντλούμε από αυτό την πολύτιμη εμπειρία που έχει να μας δώσει.
Μέσα από όλα αυτά βγαίνουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στην ουσία «κακό» ή «καλό» Κάρμα.

Αυτό που μας έρχεται είναι πάντα αυτό που δικαιούμαστε και χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Η δράση που απελευθερώνουμε θα επανέλθει μπροστά μας δημιουργώντας συχνά ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να ξεπεράσουμε, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουμε την δύναμη μας. Τα προβλήματα, τα εμπόδια που βιώνουμε στην ζωή μας προέρχονται από εμάς τους ίδιους, έτσι αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε και να ξεπεράσουμε πάντα είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ

Οι δράσεις του ανθρώπου ξεκινούν κυρίως από το νοητικό του σώμα. Ο νους ως βάση της επιθυμίας δίνει το έναυσμα της δράσης στα διάφορα επίπεδα. Σχεδόν όλες οι αιτίες που δημιουργεί ο άνθρωπος σχετίζονται άμεσα με την επίδραση των νοητικών εικόνων ή σκεπτομορφών που απορρέουν από το νοητικό του επίπεδο.

Η δόνηση που παράγει η κάθε σκέψη παίρνει μία μορφή χρησιμοποιώντας σαν πεδίο δράσης την νοητική και αστρική ύλη. Η καθαυτή νοητική εικόνα μένει στην συνείδηση του δημιουργού, αλλά η δόνηση της απλώνεται στον χώρο προκαλώντας ανάλογους παλμούς και στην αστρική ύλη δημιουργώντας μία αστρική μορφή η οποία είναι εμψυχωμένη από την νοητική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία στοιχειακή οντότητα η οποία ξεπερνά τα όρια του αστρικού πεδίου του δημιουργού κρατώντας πάντα μία σύνδεση μαζί του επιστρέφοντας την δράση πίσω στην νοητική εικόνα που την δημιούργησε. Η διάρκεια ζωής της αστρονοητικής εικόνας εξαρτάται από την ποιότητα και την ένταση της σκέψης, η εξαφάνιση της όμως δεν επηρεάζει την μονιμότητα της νοητικής εικόνας. Ένα καινούργιο ερέθισμα θα την κάνει να εκδηλώσει ξανά το αστρικό της μέρος. Αυτές οι οντότητες λοιπόν γεμίζουν το περιβάλλον του δημιουργού τους σχεδόν συνεχόμενα, ανάλογα βέβαια με την ένταση της δραστηριότητας του νοητικού του σώματος.

Αν μία ποιότητα ιδεών χρησιμοποιηθεί πολύ στην γήινη ζωή τότε αυτές οι ιδέες ζουν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στην ψυχή, αφού οι δονήσεις των σκέψεων δεν κατέρχονται μόνο στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας, αλλά ανέρχονται και στο ανώτερο επίπεδο του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε θυμικό σώμα, και καταγράφονται και εκεί. Οπότε αυτά τα αρχεία θα υπάρχουν σε λανθάνουσα μορφή ακόμη και όταν το εγώ καθαρίσει από τα κατώτερα σώματα κατά την μετά θάνατον ζωή του. Ενώ λοιπόν τα αστρικά υλικά που έχουν δημιουργήσει οι νοητικές εικόνες χάνονται σταδιακά όσο το εγώ ανέρχεται στα ανώτερα επίπεδα, αυτές μένουν σαν εικόνες οι οποίες, κατά την νέα κάθοδο του εγώ στην ύλη, θα προβληθούν τραβώντας τα καρμικά υλικά που τους χρειάζονται για να εκδηλωθούν ξανά στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας.

Έτσι κάθε νέα προσωπικότητα που λαμβάνουμε στην κάθε μας ενσάρκωση είναι στην ουσία το αποτέλεσμα των σκέψεων και συγκινήσεων που έχουμε εκδηλώσει στις προηγούμενες ζωές μας. Αυτά τα στοιχεία τα δοσμένα από εμάς χρησιμοποιούν οι Κύριοι του Κάρμα για να δομήσουν τον νέο μας φορέα από το λεπτότερο επίπεδο του μέχρι και το πιο παχυλό, αφού π.χ. το διπλό αιθερικό που έχει δομηθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα καρμικά στοιχεία θα γίνει το αιθερικό καλούπι του φυσικού φορέα.

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι κάθε νέα προσωπικότητα που λαμβάνουμε, είναι δημιούργημα του ίδιου μας του εαυτού και προκύπτει σαν ένα αναπόφευκτο καρμικό αποτέλεσμα. Οπότε εμείς είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για χαρακτηριστικά που έχουμε έμφυτα στην προσωπικότητα μας είτε αυτά θεωρούνται καλά, είτε θεωρούνται άσχημα.

Ο Νόμος του Κάρμα μπορεί να εξηγήσει πολύ ικανοποιητικά την φαινομενική αδικία που κυριαρχεί, αν βλέπουμε τα πράγματα κοντόφθαλμα και μεμονωμένα, στα εκ γενετής χαρακτηριστικά και τις περιστάσεις που γεννιέται ο κάθε άνθρωπος, τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει και φαίνεται σαν να του «τυχαίνουν» απρόβλεπτα από μία τυφλή και άδικη μοίρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλα αυτά είναι πολύ δίκαια αποδομένα στον καθένα σύμφωνα με αυτά που έχει προκαλέσει.

Ακόμη και ο τόπος, το κοινωνικό περιβάλλον και η οικογένεια ρυθμίζονται κατάλληλα από τους Λιπίκα για να καταφέρει ο άνθρωπος να ξεπληρώσει ένα ποσό από το αποθηκευμένο Κάρμα του. Διότι δεν μπορεί να ξεπληρωθεί όλο το Κάρμα που έχουμε δημιουργήσει σε προηγούμενες υπάρξεις και κρατιέται στην καρμική μας τράπεζα κατά την διάρκεια μίας ζωής, εκτός από πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρώπων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μυστική δοξασία - Τόμος 2ος H.P. Blavatsky, Εκδόσεις: Πνευματικός Ήλιος.
Το κλειδί της θεοσοφίας, H.P. Blavatsky, Θεοσοφικές εκδόσεις.
Το Κάρμα, Annie Beasant, Εκδόσεις: Δίον.
Το Κυμβάλειο, Τρεις Μύστες, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.
Εννεάδες - Τόμος 3ος , Πλωτίνος, Εκδόσεις: Κάκτος.
Ερμητικά κείμενα, Ερμής Τρισμέγιστος, Εκδόσεις: Πύρινος κόσμος.
Κάρμα Γιόγκα , Σουάμι Βιβεκανάντα, Εκδόσεις: Κονιδάρη.
Πλατωνική Θεολογία Δ’, Πρόκλος, Εκδόσεις: Κάκτος.
Τολτέκοι – Η κραυγή του Αετού, Theun Mares, Εκδόσεις: Αρχέτυπο.

nea-acropoli-athens.gr 

Η επίδραση της αρνητικής σκέψης στον εγκέφαλό σας

Αν έχετε βρεθεί ποτέ παγιδευμένοι σε ένα φαινομενικά ατελείωτο κύκλο αρνητικής σκέψης ή αναρωτηθήκατε γιατί εστιάζατε σε ένα άσχετο, αγενές σχόλιο και την ίδια στιγμή ξεχνάτε εύκολα τις φιλοφρονήσεις, υπάρχει ένας ένοχος για να κατηγορήσετε: την εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Νευροψυχολόγο Ρικ Χάνσον του Ινστιτούτου Wellspring, είμαστε εξελικτικά καλωδιωμένοι με την αρνητική προκατάληψη. Το μυαλό μας εστιάζει με φυσικό τρόπο στο κακό και απορρίπτει το καλό. Για τους προγόνους μας ήταν πολύ πιο σημαντικό να αποφύγουν τις απειλές από το να απολαμβάνουν τα κέρδη τους: Ένα άτομο που απέφευγε με επιτυχία μια απειλή, ξυπνούσε το επόμενο πρωί και είχε άλλη μία ευκαιρία να απολαύσει τη ζωή του, αλλά ένα άτομο που ήταν υπό απειλή, ενδεχομένως δεν θα έχει τέτοια δυνατότητα.

Η νέα γενιά αντιμέτωπη με τις ψυχικές διαταραχές

Έτσι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίχθηκε να επικεντρώνεται στις απειλές. Όσοι με την είσοδο της νέας χιλιετίας βρίσκονταν μεταξύ 20-30 ετών, γνωρίζουν καλά το συναίσθημα του άγχους και της κατάθλιψης, ειδικά όταν αυτό σχετίζεται με την εργασία. Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι περίπου το 20% αυτού του πληθυσμού, αναζήτησε βοήθεια ή συμβουλές στο χώρο της εργασίας για την κατάθλιψη- ποσοστό υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη γενιά.

Σύμφωνα με άλλη έρευνα, οι γυναίκες της ίδιας πληθυσμιακής ομάδας, ηλικίας 18-34 ετών, εμφανίζουν κατά μέσο όρο 4,9 ημέρες κακής ψυχικής υγείας ανά μήνα, ενώ οι άνδρες της αναφέρουν κατά μέσο όρο 3,6 ημέρες κακής ψυχικής υγείας. Οι εγκέφαλοί μας είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένοι στο στρες, ακόμη και όταν το εν λόγω στρες είναι για απλά, καθημερινά πράγματα και δεν είναι καθόλου απειλητικό για τη ζωή.

«Τα αρνητικά ερεθίσματα παράγουν περισσότερη νευρική δραστηριότητα από ό,τι τα ίδια έντονα θετικά (π.χ., δυνατά, λαμπερά)» αναφέρει ο Χάνσον. «Γίνονται αντιληπτά επίσης πιο εύκολα και γρήγορα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι στις μελέτες μπορούν να ταυτοποιήσουν τα θυμωμένα πρόσωπα ταχύτερα από ό,τι τα ευτυχισμένα· ακόμα και αν εμφανίζονται αυτές οι εικόνες τόσο γρήγορα (μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου περίπου) ώστε να μη μπορούν να έχουν καμία συνειδητή αναγνώριση από αυτές, η αρχαία πάλη-ή-αποφυγή, το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, θα εξακολουθεί να ενεργοποιείται από τον οργισμένα πρόσωπα».

«Ενώ ορισμένα άτομα μπορεί να είναι εγγενώς πιο αισιόδοξα από κάποια άλλα, είναι γενικώς αλήθεια ότι, προκειμένου οι θετικές εμπειρίες να "κολλήσουν" στο μυαλό μας, όπως οι αρνητικές, χρειάζεται να κρατούνται στη συνείδησή μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

«Ο συναγερμός του εγκεφάλου σας - η αμυγδαλή - χρησιμοποιεί περίπου τα δύο τρίτα των νευρώνων της να ψάξει για μια κακή είδηση: κάτι που δείχνει ότι είναι προετοιμασμένη να είναι αρνητική», γράφει ο Χάνσον. «Από τη στιγμή που ηχεί ο συναγερμός, τα αρνητικά γεγονότα και οι εμπειρίες αποθηκεύονται γρήγορα στη μνήμη - σε αντίθεση με τις θετικές εμπειρίες και γεγονότα, τα οποία συνήθως πρέπει να αποθηκευτούν στην επίγνωση για 12ή περισσότερα δευτερόλεπτα για να μεταφερθούν από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη αποθήκευση».

Πώς ο αρνητικός τρόπος σκέψης αλλάζει τον εγκέφαλο

Όσο περισσότερο τα μοτίβα σκέψης ενός ατόμου γίνονται αρνητικά και προχωρούν προς τον επαναλαμβανόμενο αρνητικό στοχασμό, τόσο πιο εύκολο γίνεται να επανέλθει αυτόματα σε αυτά τα πρότυπα σκέψης.

Αυτό δεν είναι τόσο καλό για την υγεία μας. Αυτός ο επαναλαμβανόμενος αρνητικός στοχασμός μπορεί να βλάψει τις νευρικές δομές που ρυθμίζουν τα συναισθήματα και τη μνήμη. Ακόμα και όταν το άγχος και η ανησυχία μας είναι εντελώς υποθετικά και δεν στηρίζονται σε καμία πραγματική ή σημερινή κατάσταση, η αμυγδαλή και ο θάλαμος (που βοηθούν να επικοινωνούν αισθητηριακά και κινητικά σήματα), δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν αυτό το υποθετικό άγχος από το είδος που πραγματικά είναι.

Η κορτιζόλη, μια ορμόνη του στρες, διασπά τον ιππόκαμπο, το τμήμα του εγκεφάλου που βοηθά να σχηματίσουν νέες μνήμες. Οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν μια αιχμή κορτιζόλης το πρωί, αλλά μπορεί επίσης να φτάσει στο έπακρο την υπόλοιπη ημέρα σε απόκριση με το στρες. Όσο περισσότερη κορτιζόλη απελευθερώνεται σε απόκριση με τις αρνητικές εμπειρίες και σκέψεις, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει με την πάροδο του χρόνου, να σχηματιστούν νέες θετικές αναμνήσεις.

Στη νευροεπιστήμη, η έκφραση «οι νευρώνες που ενεργοποιούνται μαζί, συνδέονται μαζί» περιγράφει «την εξαρτώμενη νευροπλαστική εμπειρία»-ουσιαστικά, την έννοια που το μυαλό μας διαμορφώνεται από τις σκέψεις και τις εμπειρίες μας. Σύμφωνα με τον Χάνσον, οι συνάψεις στον εγκέφαλό μας που ενεργοποιούνται συχνά γίνονται πιο ευαίσθητες. Οι εμπειρίες και οι σκέψεις μας, μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων συνάψεων και να αλλάξουν ακόμη και τα γονίδιά μας, αλλάζοντας την ίδια τη δομή του εγκεφάλου μας. Ή, όπως γράφει ο Χάνσον, «ο εγκέφαλος παίρνει το σχήμα του, από αυτό που το μυαλό μας σκέφτεται».

Εάν είστε επιρρεπείς σε αρνητικές σκέψεις, αυτό μπορεί να φαίνεται απογοητευτικό. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στις σκέψεις μας. Στο τέλος, συχνά ξεπροβάλλουν από το πουθενά και όταν ο αρνητικός αναστοχασμός ενεργοποιείται, μπορεί να είναι δύσκολο να σπάσει τον φαύλο κύκλο. Αλλά υπάρχουν καλά νέα, σύμφωνα με τον Χάνσον, ο οποίος αναφέρει ότι είναι δυνατόν να αλλάξουμε το τρόπο σκέψης μας και ακόμα και να «επισημοποιήσουμε την ευτυχία» στον εγκέφαλό μας.

Μεταβολίζοντας τις αρνητικές σκέψεις

Μια δραστηριότητα που απασχολεί πλήρως το μυαλό, όπως ένα σταυρόλεξο, μπορεί να είναι χρήσιμο, από την άποψη να ξεφύγουμε από αρνητικά αναστοχαστικά πρότυπα σκέψης.

Η αυτοεπίγνωση –μια μη επικριτική επίγνωση των τωρινών βιωματικών εμπειριών μας - έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη μετατόπιση αρνητικών μοτίβων σκέψης και δραστηριότητας του εγκεφάλου. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό “Cognitive Therapy and Research” το 2014 διαπίστωσε ότι κάνοντας ένα βήμα πίσω για να «παρατηρήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα ως προσωρινά και αντικειμενικά γεγονότα στο μυαλό», μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τα αποτελέσματα του αρνητικού αναστοχασμού σε άτομα με κατάθλιψη.

Πηγή: attn.com

Αόρατη ασπίδα προστατεύει τη γη

Tα επικίνδυνα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στα εξωτερικά όρια των ζωνών Βαν Αλεν μπλοκάρει μια αόρατη «ασπίδα» που περιβάλλει τη Γη, υποστηρίζουν αμερικανοί επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ και από το Τεχνολογικό Ινσιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το αόρατο πέπλο της Γης δεν επιτρέπει στα επικίνδυνα σωματίδια να απειλήσουν τη ζωή των αστροναυτών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας ή να προκαλέσουν βλάβες σε δορυφόρους ή άλλα διαστημικά συστήματα.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «Nature», τα ηλεκτρόνια «φρενάρονται» σε υψόμετρο που αγγίζει τα 11.500 χλμ. από την επιφάνεια της Γης. «Είναι σαν να πέφτουν πάνω σε έναν γυάλινο διαστημικό τοίχο. Μοιάζει λίγο με τις ασπίδες πεδίων του Σταρ Τρεκ, οι οποίες χάριζαν προστασία ενάντια στα εξωγήινα όπλα – βλέπουμε δηλαδή μια αόρατη ασπίδα η οποία μπλοκάρει τα συγκεκριμένα ηλεκτρόνια. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μυστηριώδες φαινόμενο» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τα νέα ευρήματα

Μελετώντας μια σειρά από πιθανά σενάρια, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το «φρενάρισμα» δεν οφείλεται στο γήινο μαγνητικό πεδίο, αλλά στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλής συχνότητας που αναπτύσσονται στην πλασμόφαιρα – ένα στρώμα με πυκνό και χαμηλής ενέργειας πλάσμα.

Τα συγκεκριμένα κύματα φαίνεται να προστατεύουν τον πλανήτη μας από τα ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια, αφού τα εκτρέπουν από την πορεία τους. Έτσι, τα σωματίδια συγκρούονται με ουδέτερα άτομα αερίων στα ανώτερα όρια της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να απορροφώνται.

Οι ζώνες Βαν Αλεν

Οι ζώνες ακτινοβολίας Βαν Αλεν ανακαλύφθηκαν το 1958 από τον Τζέιμς Βαν Αλεν, από τον οποίο και πήραν το όνομά τους. Πρόκειται για δυο δαχτυλίδια που σχηματίζονται από σωματίδια υψηλής ενέργειας – τα «ηλεκτρόνια-δολοφόνους», όπως αποκαλούνται – τα οποία παγιδεύονται στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Η εσωτερική ζώνη, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στον πλανήτη μας, είναι σχετικά σταθερή. Η εξωτερική ζώνη, η οποία αρχίζει να εκτείνεται από ένα υψόμετρο 13.000 ως 40.000 χλμ από την επιφάνεια της Γης, είναι εξαιρετικά ασταθής και παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις. Μέσα σε μερικές ώρες, ή και λεπτά, τα ηλεκτρόνια που την αποτελούν μπορούν να αγγίξουν την ταχύτητα του φωτός ενώ το μέγεθός της μπορεί να γίνει εκατονταπλάσιο.

Αν και η ύπαρξή τους είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πολλά για αυτές τις ζώνες ακτινοβολίας, πέραν του ότι μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε δορυφόρους και διαστημόπλοια ή και στα ηλεκτρονικά συστήματα εδώ στη Γη. Στις 30 Αυγούστου του 2012 η NASA εκτόξευσε τα δυο ερευνητικά σκάφη Van Allen με στόχο την άντληση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με αυτές. Τον Μάρτιο του 2013, τα ερευνητικά σκάφη αποκάλυψαν την παροδική ύπαρξη γύρω από τη Γη μιας τρίτης ζώνης ακτινοβολίας Βαν Αλεν, την οποία οι επιστήμονες αγνοούσαν παντελώς.

«Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να συνεχίσουμε να παρατηρούμε λεπτομερώς τη συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του εκλεπτυσμένου εξοπλισμού που διαθέτουν τα ερευνητικά σκάφη Van Allen» αναφέρει ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής και Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ, δρ Ντάνιελ Μπέικερ.

www.tovima.gr
enallaktikidrasi.com 

Η εχθρότητα του κόσμου μεγάλωσε...


Κατά αρχάς η εχθρότητα του κόσμου μεγάλωσε. Απέκτησε διαστάσεις που ο φοβισμένος εαυτός δεν θέλει να συνειδητοποιήσει και παραμένει αγκιστρωμένος στις προεκτάσεις μια αλλαγής που έγινε επικίνδυνη από τον τρόπο εξαΰλωση της.

Μετά εκείνο το αφήγημα της ελπίδας σαν να το αφήσαμε μισό... Σκιαγραφούσε την πορεία, όριζε τους σταθμούς, γενικά καθόριζε την διαδρομή και τις διεξόδους της. Εκείνη η αφήγηση στολίζει τον ορίζοντα του παρελθόντος την ώρα που όλοι έχουμε μεταφερθεί βίαια στο σκληρό παρόν, περιμένοντας ένα αδυσώπητο μέλλον.

Μάταια προσπαθούμε να κοιτάξουμε πίσω, δεν βλέπουμε παρά τα συντρίμμια ουτοπικών κατασκευαστών, αυτών που καλλιέργησαν την ελπίδα εκμεταλλευόμενοι το φόβο. Δεν βλέπουμε παρά απέραντες κοιλάδες παραπληροφόρησης. Γυμνές συνειδήσεις να περπατάνε τρομαγμένες από την αίσθηση της απάτης.

Ο ρεαλισμός είναι ο μανδύας κάθε αγριότητας και επιβολής στο όνομα μιας πραγματικότητας που κτίζεται γύρω μας και μας απομονώνει, προσπαθώντας πάντα να μας πείσει ότι μας φέρνει κοντά στους άλλους.

Είμαστε στο χωρόχρονο της παράνοιας. Κυνηγημένοι από μια καθημερινότητα κομματιασμένη σε διάφορες ερμηνείες που η μία αναιρεί την άλλη. Τίποτα δεν μοιάζει όπως πριν και γι αυτό τίποτα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όλα φαντάζουν τόσο γνωστά αλλά και τόσο άγνωστα μεταξύ τους. Έτσι διαπιστώνουμε ότι τα σχέδια καταστροφής είναι πάντα καλύτερα οργανωμένα από το σχέδια αποτροπής.

Οι ομάδες κρούσης ακουμπάνε την συνείδηση του πλήθος με μια μαεστρία που τις κάνει να φαντάζουν σαν άγγελοι της δικαιοσύνης, σαν κομιστές της συντροφικότητας, και πολέμιοι της μοναξιάς, σαν οι προάγγελοι τέλος, της ελευθερίας.!

Στην ουσία εκείνοι ετοιμάζουν καινούργιες μορφές φυλάκισης, καινούργιες αιτίες αναβολής της επιθυμίας, της ευχαρίστησης, της ηδονής. Απομονώνουν το άτομο μέσα στην απογοήτευση της προσδοκίας που το βοήθησαν να κατασκευάσει. Αυτό το συναίσθημα έχει μια διπλή μορφή φυλάκισης. Από την μια, αυτής της προδομένης προσδοκίας και από την άλλη, αυτή της προδομένης συντροφικότητας.

Οι ιδιοκτήτες του σύμπαντος, οι φύλακες του συστήματος ιδιοποίησης της ελπίδας απλώνουν το μηχανισμό οικειοποίησης της αντίστασης του εαυτού και της μετατροπής της σε αναπαραγωγή διαδικασία μιας ψευδό-συνέχειας, που καμουφλάρει την απώλεια του. Προσπαθεί να κρύψει την εχθρότητα του κόσμου που μεγαλώνει, που αφήνει ορφανό το πλήθος να ψάχνει το είδωλό του.

Μετέωροι εφιάλτες από ένα μέλλον που δεν έχουμε επιλέξει καταλαμβάνουν το χώρο του ονείρου και κουβαλάνε την εκδίκηση για την απόπειρα αμφισβήτησης του ρεαλισμού μιας κοινωνίας που γίνεται όλο και περισσότερο μη-ρεαλιστική.

Η εχθρότητα του κόσμου μεγαλώνει μέσα από την προδοσία των συνειδήσεων. Μέσα από της απομόνωση που την ονομάζουν κοινωνικότητα. Μέσα από την αναπαράσταση της στασιμότητας σαν την προσδοκώμενη αλλαγή.

Η προσδοκία έγινε κινητήρια δύναμη αναπαραγωγής του παλιού σαν καινούργιου. Ο κόσμος, πιο απρόσιτος, πιο δύσκολος να το κοιτάξεις στα μάτια.

Τελικά η εχθρότητα του κόσμου καλλιεργείται από αυτούς που ευαγγελίζονται την καλοσύνη του. Η καλοσύνη τους δεν είναι παρά μια μορφή εχθρότητας. Ξεγελάνε τα διψασμένα πλήθη για αγάπη και τα βουτάνε στην εχθρότητα που την βαπτίζουν καλοσύνη.


Κερεντζής Λάμπρος
πίνακας: Wojtek Siudmak

Δάσκαλε, τι είναι η αλήθεια;

-Να σου την περιγράψω έτσι απλά, δεν γίνεται. Αν στη σχηματοποιήσω μέσα σε λέξεις, αυτό, δεν θα είναι η αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι πέρα από τις λέξεις.

Να σου τη δείξω, πάλι δεν μπορώ. Τα μάτια, μόνο αυτό που μπορούν να δουν θα αγναντέψουν, και η αλήθεια είναι πέρα από εικόνες.

Να την αγγίξεις, όχι, δεν μπορείς. Είναι αερικό και ξεγλιστράει μέσα από τα δάκτυλα. Δεν θα εγκλωβιστεί στα χέρια σου, ούτε θα πάρει τη μορφή της παλάμης σου.

Σκέψου ένα υπέροχο, χρωματιστό ηλιοβασίλεμα. Αν το πάρω φωτογραφία και στο δείξω, θα δεις αυτό το ίδιο το ηλιοβασίλεμα; Όχι βέβαια, θα έχεις απλά μια καλή εικόνα του. Αν στο περιγράψω, θα έχεις την περιγραφή του, αλλά όχι το ηλιοβασίλεμα το ίδιο. Αν στο τραγουδήσω, ή στο εξυμνήσω, ίσως με τη φαντασία σου να το πλησιάσεις.

Έτσι γίνεται και με την αλήθεια. Οι αισθήσεις μας, είναι πολύ πεπερασμένες για να αντιληφτούν αυτό που υπάρχει. Αν τη νύχτα δεν βλέπεις, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα για να δεις.

Τι απομένει; Κάτι που δεν περιορίζεται από τις αισθήσεις μας.

Την αλήθεια, ή την βιώνεις, ή δεν την βιώνεις.

Αλλιώς, παραμένεις πολέμαρχος της δικής σου προσωπικής αλήθειας που έχεις αποκτήσει από τις πληροφορίες των αισθήσεών σου, η οποία βεβαίως ψέμα δεν είναι, επειδή και εσύ μέρος του όλου είσαι, αλλά θα λείπει πάντα ένα σημαντικό κομμάτι.

Αυτό που δεν φαίνεται μέσω των αισθήσεων.

Να ονειρεύεσαι
Γράφει η Αρσινόη Βήτα


Να ονειρεύεσαι, να επιθυμείς, να ελπίζεις, να χαμογελάς, να αγαπάς , ΝΑ ΖΕΙΣ!

Κι αν προέκυψε χωρίς τη θέλησή σου ένα καλοκαίρι παράδοξο, βρες ένα μέρος που σου ταιριάζει με τους ανθρώπους που αγαπάς, ένα κάποιο δωμάτιο στην καρδιά σου για το αδιανόητο.

Κι αν η απουσία τους σε πικραίνει, ανίχνευσε την παρουσία του καθαρού ουρανού, του φλογερού ήλιου, της θαλασσινής αγκαλιάς, μιας μακρινής μελωδίας.

Κι αν ο πόνος δεν σου δείχνει άλλους ορίζοντες, εσύ κάνε τον σοφία. Ξεσκόνισε τα όνειρά σου, καθάρισε τα μάτια, το νου και την καρδιά σου από τη σύγχιση και του καιρού την ύβρι. Αρκεί μια σκέψη και μια απόφαση.

Ο τροχός της ζωής σου γυρίζει με τη δύναμη των ανεπανάληπτων πολύτιμων στιγμών. Στιγμές που λάμπουν, στιγμές που σκοτεινιάζουν, στιγμές που σφραγίζουν, στιγμές που ζυγίζουν, που αλλάζουν, που επιστρέφουν. Όλες όμως ειναι δικές σου.

Η ευτυχία σου είναι εκεί! κι όταν δεν τη νιώθεις, υπάρχει! Έχει μια λεπτή φωνή σαν στεναγμό σαν ψίθυρο... μόνο η ψυχή σου την ακούει΄΄να ονειρεύεσαι, να επιθυμείς, να ελπίζεις, να χαμογελάς, να αγαπάς΄΄. ΝΑ ΖΕΙΣ!

homouniversalisgr.blogspot.gr
thessalonikiartsandculture.gr

Δεν αντέχω τους άπληστους ανθρώπους

Σκάβοντας για να ανεβάσω ένα φράχτη που θα χώριζε το οικόπεδο μου από των γειτόνων μου, βρήκα θαμμένο στον κήπο ένα παλιό μπαούλο γεμάτο χρυσά νομίσματα.

Εμένα δε μου κίνησε το ενδιαφέρον ο πλούτος, αλλά το παράδοξο του ευρήματος.
Ποτέ δεν υπήρξα φιλοχρήματος, ούτε και νοιάζομαι πολύ για τα ακριβά πράγματα.

Αφού ξέθαψα το μπαούλο, έβγαλα τα νομίσματα και τα γυάλισα.
Ήταν τόσο βρώμικα και σκουριασμένα τα καημένα!
Καθώς τα τακτοποιούσα σε στοίβες πάνω στο τραπέζι μου, άρχισα να τα μετράω…

Μαζευόταν μια αληθινή περιουσία.

Μόνο αφού πέρασε καιρός άρχισα να φαντάζομαι όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να αγοράσω με αυτά…
Σκεφτόμουν πόσο χαρούμενος θα ήταν ένας άπληστος που θα έπεφτε πάνω σε έναν σημαντικής αξίας θησαυρό…

Ευτυχώς…

Ευτυχώς δεν ήμουν τέτοια περίπτωση…


Σήμερα ήρθε ένας κύριος να διεκδικήσει τα νομίσματα. Ήταν ο γείτονας μου.
Προσπαθούσε να με πείσει, ο άθλιος, πως τα νομίσματα τα είχε θάψει ο παππούς του και πως γι’ αυτό του ανήκαν.

Εκνευρίστηκα τόσο… που τον σκότωσα!

Αν δεν τον είχα δει να ζητάει τόσο απελπισμένα να τα αποκτήσει θα του τα είχα δώσει γιατί, αν υπάρχει κάτι που δεν με ενδιαφέρει, είναι τα πράγματα που αποκτώνται με λεφτά…

Αλλά, το δίχως άλλο, δεν αντέχω τους άπληστους ανθρώπους…


Χόρχε Μπουκάι
antikleidi.com

Osho: Μην μολύνετε τους εγκεφάλους των παιδιών σας.Ο εγκέφαλος είναι ένα λευκό χαρτί. Ό,τι γράψεις στον εγκέφαλο σου γίνεται η θεολογία σου, η θρησκεία σου, η πολιτική σου ιδεολογία.

Και κάθε γονιός, κάθε κοινωνία βρίσκεται σε επαγρύπνηση, ώστε να μην αφήσει τον εγκέφαλο σου στα χέρια σου. Αμέσως αρχίζουν να γράφουν το ιερό Κοράνι, την ιερή Βίβλο, την Μπαγκαβάντ Γκιτά και μέχρι τη στιγμή που θα σε ονομάσουν ενήλικα, ικανό να παίρνεις μέρος στις υποθέσεις του κόσμου, δεν είσαι πια ο εαυτός σου.

Αυτό είναι τόσο πονηρό, τόσο εγκληματικό, που εκπλήσσομαι που δεν το έχει επισημάνει κανένας.

Κανένας γονιός δεν έχει το δικαίωμα να αναγκάσει το παιδί να γίνει καθολικός ή ινδουιστής ή ζάίνιστής.

Τα παιδιά γεννιούνται από σένα, αλλά δεν ανήκουν σ' εσένα. Δεν μπορείς να έχεις στην κατοχή σου ανθρώπινες υπάρξεις. Μπορείς να τις αγαπάς και αν πραγματικά τις αγαπάς, θα τους δώσεις την ελευθερία να μεγαλώσουν σύμφωνα με τη δική τους φύση, χωρίς καμιά πίστη, χωρίς καμιά τιμωρία, χωρίς καμιά προσπάθεια από κανέναν άλλον.

Ο εγκέφαλος λειτουργεί πολύ σωστά. Είναι η ελευθερία που σου έχει δώσει η φύση, ένας χώρος για να αναπτυχθείς. Η κοινωνία όμως πριν μπορέσεις να αναπτύξεις αυτό το χώρο, τον γεμίζει με όλων των ειδών τις ανοησίες.

Osho

Κάνε επιτέλους κάτι και για τον εαυτό σου!Μια θετική λίστα για να ξεκινήσεις άμεσα.


1. Να ξοδεύεις χρόνο με τους κατάλληλους ανθρώπους
Αυτοί είναι οι άνθρωποι που απολαμβάνεις την παρέα τους, που σε αγαπούν και σε εκτιμούν, και που σε ενθαρρύνουν να βελτιώνεσαι με υγιής και συναρπαστικούς τρόπους. Είναι αυτοί που σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο ζωντανός, αυτοί που δεν αγκαλιάζουν μόνο αυτό που είσαι τώρα, αλλά ενσωματώνουν και αγκαλιάζουν αυτό που θες να είσαι, άνευ όρων.

2. Να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα με το κεφάλι ψηλά
Δεν είναι τα προβλήματά σου που σε καθορίζουν, αλλά πώς αντιδράς σε αυτά και πως ανακάμπτεις από αυτά. Τα προβλήματα δεν θα εξαφανιστούν αν δεν αναλάβεις δράση. Κάνε ό, τι μπορείς, όταν μπορείς, και αναγνώρισε τι έχεις κάνει. Όλα σχετίζονται με το να κάνεις μικρά βήματα όπως ένα μωρό, προς τη σωστή κατεύθυνση, σπιθαμή προς σπιθαμή. Αυτές οι σπιθαμές είναι που μετράνε, προσθέτονται και σχηματίζουν μέχρι και μίλια σε μακροπρόθεσμη βάση.

3. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου για τα πάντα
Να είσαι ειλικρινής σχετικά με το τι είναι σωστό, καθώς και με το τι χρειάζεται να αλλάξει. Να είσαι ειλικρινής σχετικά με το τι θέλεις να πετύχεις και ποιος θέλεις να γίνεις. Να είσαι ειλικρινής με κάθε πτυχή της ζωής σου, πάντα. Επειδή το μόνο άτομο που μπορείς πάντα να βασίζεσαι, είσαι εσύ. Αναζήτησε στην ψυχή σου την αλήθεια, έτσι ώστε να μπορείς πραγματικά να ξέρεις ποιος είσαι. Μόλις το κάνεις, θα κατανοήσεις καλύτερα αυτό πού είσαι τώρα και πώς έφτασες ως εδώ. Θα είσαι καλύτερα εξοπλισμένος για να αναγνωρίσεις που θέλεις να πας και πως να πας ως εκεί.

4. Να κάνεις προτεραιότητα την δική σου ευτυχία
Οι ανάγκες σου έχουν αξία. Αν δεν αξιολογήσεις και δεν προσέξεις τον εαυτό σου, τότε τον σαμποτάρεις. Και θυμήσου ότι αν θέλεις, είναι εφικτό να αναλάβεις να φροντίζεις τις δικές σου ανάγκες ταυτόχρονα με των άλλων γύρω σου. Και από την στιγμή που οι ανάγκες σου ικανοποιούνται, κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι πολύ πιο ικανός να βοηθήσεις αυτούς που σε έχουν ανάγκη.

5. Να είσαι ο εαυτός σου, αυθεντικά και με υπερηφάνεια
Το να προσπαθείς να είσαι κάποιος άλλος χάνεις το άτομο που είσαι πραγματικά. Να είσαι ο εαυτός σου. Αγκάλιασε την προσωπικότητα που βρίσκεται μέσα σου, που έχει ιδέες, δυνάμεις και ομορφιά όπως κανένας άλλος. Να είσαι αυτός που ο εαυτός σου γνωρίζει πως είσαι με τους δικούς σου όρους, δηλαδή η καλύτερη εκδοχή αυτού. Πάνω από όλα, να είσαι αληθινός σε σένα, και αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με την καρδιά σου τότε βγάλε τον εαυτό σου έξω από αυτό.

6. Να παρατηρείς και να ζεις το παρόν
Αυτή η στιγμή είναι ένα θαύμα. Αυτή η στιγμή είναι η πλέον μόνη εγγυημένη στιγμή για σένα. Αυτή η στιγμή είναι η ζωή. Σταμάτα να σκέφτεσαι για το πόσο μεγάλα μπορεί να είναι τα πράγματα στο μέλλον. Σταμάτα να σκέπτεσαι τι συνέβη ή δεν συνέβη στο παρελθόν. Μάθε να είσαι στο εδώ και τώρα και ζήσε την ζωή όπως συμβαίνει. Εκτίμησε τον κόσμο για την ομορφιά που σου παρέχει αυτή την στιγμή.

7. Να εκτιμάς τα μαθήματα που σε δίδαξαν τα λάθη σου
Είναι εντάξει να κάνεις λάθη. Είναι τα σκαλοπάτια της προόδου σου. Εάν δεν πέφτεις κατά διαστήματα, τότε δεν προσπαθείς αρκετά και δεν μαθαίνεις. Πάρε ρίσκα, σκόνταψε, πέσε και μετά σήκω και προσπάθησε ξανά. Εκτίμησε ότι πιέζεις τον εαυτό σου να μάθει, να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί. Τα σπουδαία επιτεύγματα πραγματοποιούνται σχεδόν πάντα στο τέλος μιας μακράς πορείας αποτυχιών. Ένα από τα “λάθη” που φοβάσαι ότι μπορεί να κάνεις, πιθανόν να είναι η αφορμή να πετύχεις το μεγαλύτερό σου επίτευγμα που απλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί!

8. Να είσαι πιο ευγενικός με τον εαυτό σου
Εάν είχες ένα φίλο ο οποίος σου μίλησε με τον ίδιο τρόπο που μερικές φορές μιλάς εσύ στον εαυτό σου, αναρωτήσου για πόσο καιρό θα επιτρέπεις σε αυτό το άτομο να είναι φίλος σου. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου ορίζει τα όρια για τους άλλους. Πρέπει να αγαπάς αυτό που είσαι ειδάλλως κανένας άλλος δεν θα το κάνει.

9. Να απολαμβάνεις τα πράγματα που ήδη έχεις
Το πρόβλημα με μερικούς από εμάς είναι ότι νομίζουμε ότι θα ευτυχίσουμε φτάνοντας σε ένα ορισμένο επίπεδο ζωής – ένα επίπεδο που βλέπουμε τους άλλους να λειτουργούν μέσα σε αυτό, πχ. το αφεντικό σου με το γωνιακό γραφείο, εκείνος ο φίλος του φίλου σου που έχει ένα σπίτι στην παραλία κλπ. Δυστυχώς, σου παίρνει σχετικά λίγο καιρό έως ότου το πετύχεις, και όταν το πετύχεις, είναι πιθανό να έχεις ένα νέο προορισμό να φτάσεις στο μυαλό σου. Θα καταλήξεις να ξοδεύεις ολόκληρη την ζωή σου εργαζόμενος προς κάτι νέο, χωρίς ποτέ να σταματήσεις να απολαύσεις αυτά που έχεις τώρα. Όταν ξυπνάς το πρωί, διέθεσε μια ήσυχη στιγμή και εκτίμησε το που βρίσκεσαι και αυτά που ήδη έχεις.

10. Να δημιουργείς την δική σου ευτυχία
Εάν περιμένεις από κάποιον άλλο να σε κάνει ευτυχισμένο τότε έχασες! Χαμογέλασε επειδή μπορείς. Επέλεξε την ευτυχία. Να είσαι η αλλαγή που περιμένεις να δεις στον κόσμο. Να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που είσαι τώρα, και άσε την αισιοδοξία να εμπνεύσει το ταξίδι σου στο αύριο. Η ευτυχία συνήθως βρίσκεται όταν και όπου εσύ αποφασίσεις να την αναζητήσεις. Αν ψάχνεις την ευτυχία μέσα στις ευκαιρίες που έχεις, τελικά θα την βρεις. Αν όμως συνεχώς κοιτάζεις για κάτι άλλο, δυστυχώς θα διαπιστώσεις ότι θα το βρεις και αυτό επίσης.

11. Σταμάτα να είσαι σε αδράνεια
Μην σκέφτεσαι πάρα πολύ, έτσι θα δημιουργήσεις ένα πρόβλημα εκεί που καν δεν υπάρχει! Αξιολόγησε τις καταστάσεις και να ανέλαβε αποφασιστική δράση. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι που αρνείσαι να αντιμετωπίσεις. Η πρόοδος περιλαμβάνει ρίσκο, έτσι είναι και δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Δεν μπορείς να προχωρήσεις στην δεύτερη φάση εάν το πόδι σου παραμένει στην πρώτη.

12. Σταμάτα να σκέφτεσαι ότι δεν είσαι έτοιμος
Ποτέ δεν νιώθει κάποιος 100% έτοιμος όταν εμφανίζεται μια ευκαιρία. Οι πιο μεγάλες ευκαιρίες στην ζωή, μας αναγκάζουν να αναπτυχθούμε πέρα από την ζώνη άνεσής μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αισθανόμαστε ποτέ εξολοκλήρου άνετα από την πρώτη στιγμή. Η άνεση έρχεται σταδιακά.

13. Σταμάτα να εμπλέκεσαι σε σχέσεις για τους λάθος λόγους
Οι σχέσεις πρέπει να επιλέγονται με σύνεση. Είναι καλύτερα να είσαι μόνος παρά να είσαι με κακή παρέα. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να βιάζεσαι. Αν κάτι είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει – την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο πρόσωπο, και για τον καλύτερο λόγο. Ερωτέψου όταν νιώθεις έτοιμος και όχι όταν νιώθεις μόνος.

14. Σταμάτα να απορρίπτεις νέες σχέσεις, επειδή οι παλιές δεν λειτούργησαν
Στη ζωή θα συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει ένας σκοπός που συνάντησες τον καθένα. Μερικοί θα σε δοκιμάσουν, μερικοί θα σε χρησιμοποιήσουν και κάποιοι θα σε διδάξουν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάποιοι θα βγάλουν προς τα έξω τον καλύτερό σου εαυτό.

15. Σταμάτα να προσπαθείς να συναγωνίζεσαι ενάντια σε όλους τους άλλους
Μην ανησυχείς για το τι κάνουν οι άλλοι καλύτερα από εσένα. Επικεντρώσου να κατακτάς τα δικά σου ρεκόρ καθημερινά. Η επιτυχία είναι μια μάχη μόνο ανάμεσα σε εσένα και τον εαυτό σου.

16. Σταμάτα να ζηλεύεις τους άλλους
Η ζήλια είναι η τέχνη της μέτρησης των αγαθών κάποιου άλλου, έναντι των δικών σου. Ρώτησε τον εαυτό σου το εξής: “Τι είναι αυτό που έχω εγώ, το οποίο κάποιος άλλος θέλει;”

17. Σταμάτα να διαμαρτύρεσαι και να στεναχωριέσαι για τον εαυτό σου
Οι κακοτοπιές της ζωής συνέβησαν για κάποιο σκοπό, ίσως για να αλλάξουν την πορεία σου σε μια κατεύθυνση που προορίζεται ειδικά για εσένα. Μπορεί να μην σου είναι εύκολο να το δεις αυτό και να το κατανοήσεις την ίδια στιγμή που σου συμβαίνει. Το καταλαβαίνω, είναι σκληρό να συμβαίνει. Παρ’ όλα αυτά, ανακαλώντας αυτές τις αρνητικές κακοτοπιές που είχες στο παρελθόν συχνά θα παρατηρήσεις ότι τελικά σε έχουν οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέρος, σε ένα καλύτερο άτομο, σε μια καλύτερη νοητική κατάσταση, ή σε μια καλύτερη κατάσταση γενικώς. Χαμογέλα λοιπόν! Κάνε σε όλους γνωστό ότι σήμερα είσαι πολύ ισχυρότερος από ό, τι ήσουν χθες, και είσαι!

18. Σταμάτα να κρατάς κακίες
Μην ζεις τη ζωή σου με το μίσος στην καρδιά σου. Θα καταλήξεις να πληγώνεις τον εαυτό σου περισσότερο από ό, τι τους ανθρώπους που μισείς. Δεν συγχωρείς κανέναν λέγοντας απλά: «Αυτό που μου έκανες το συγχωρώ και είναι εντάξει». Συγχώρεση είναι όταν λες: « Δεν πρόκειται να αφήσω αυτό που μου έκανες να καταστρέψει την ευτυχία μου για πάντα». Η συγχώρεση είναι η απάντηση. Άστο να φύγει, βρες την γαλήνη, ελευθέρωσε τον εαυτό σου! Και να θυμάσαι, η συγχώρεση δεν είναι μόνο για τους άλλους ανθρώπους, είναι και για σένα. Αν χρειάζεται, συγχώρεσε τον εαυτό σου, προχώρησε και προσπάθησε να το κάνεις καλύτερα την επόμενη φορά.

19. Σταμάτα να αφήνεις τους άλλους να σε παρασύρουν στο επίπεδό τους
Αρνήσου να υποβιβάζεις τα πρότυπά σου για να εξυπηρετηθούν όσοι αρνούνται να ανεβάσουν τα δικά τους.

20. Σταμάτα να σπαταλάς χρόνο εξηγώντας στους άλλους ποιος είσαι
Οι φίλοι σου δεν το χρειάζονται και οι εχθροί σου δεν θα το πιστέψουν ούτως η άλλως. Κάνε λοιπόν αυτό ακριβώς που ξέρεις μέσα από την καρδιά σου και αυτό είναι το σωστό.

21. Σταμάτα να κάνεις τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά δίχως να κάνεις ένα διάλειμμα
Ο χρόνος για να πάρεις μια βαθιά ανάσα είναι όταν δεν έχεις χρόνο για αυτή. Εάν συνεχίσεις να κάνεις αυτά που έκανες, θα συνεχίσεις να παίρνεις αυτά που έπαιρνες. Μερικές φορές χρειάζεται να αποστασιοποιηθείς από τον εαυτό σου για να δεις τα πράγματα καθαρά.

22. Σταμάτα να παραβλέπεις την ομορφιά των μικρών στιγμών
Απόλαυσε τα μικρά πράγματα, επειδή κάποια μέρα μπορεί να κοιτάξεις πίσω και να ανακαλύψεις πως τελικά ήταν μεγάλες στιγμές. Τα καλύτερα κομμάτια της ζωής σου είναι τα μικρά, είναι αυτές οι ανώνυμες στιγμές που περνάς χαμογελώντας μαζί με κάποιον που αξίζει για σένα.

23. Σταμάτα να προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα τέλεια
Ο πραγματικός κόσμος δεν ανταμείβει τους τελειομανείς, ανταμείβει τους ανθρώπους που ολοκληρώνουν αυτό που έχουν να κάνουν.

24. Σταμάτα να ακολουθείς το πολυταξιδεμένο μονοπάτι
Η ζωή δεν είναι εύκολη, ειδικά όταν σχεδιάζεις να πετύχεις κάτι αξιόλογο. Μην ακολουθήσεις την πεπατημένη. Κάνε κάτι ασυνήθιστο, κάτι αξιοσημείωτο.

25. Σταμάτα να ενεργείς σαν όλα να είναι καλά, αν όντως δεν είναι
Είναι εντάξει να καταρρέεις για λίγο. Δεν χρειάζεται πάντα να προσποίησε τον δυνατό, και δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αποδεικνύεις συνεχώς ότι όλα πάνε καλά. Ούτε πρέπει να σε απασχολεί το τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι για σένα, κλάψε αν χρειάζεται, είναι υγιές να ρίξεις και μερικά δάκρυα. Όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα θα είσαι σε θέση να χαμογελάσεις και πάλι.

26. Σταμάτα να κατηγορείς τους άλλους για τα προβλήματά σου
Ο βαθμός στον οποίο θα επιτευχθούν τα όνειρά σου εξαρτάται από το βαθμό από τον οποίο θα αναλάβεις την ευθύνη για τη ζωή σου. Όταν κατηγορείς τους άλλους για ότι σου συμβαίνει, αρνείσαι να αναλάβεις την ευθύνη για αυτό και έτσι δίνεις στους άλλους την δύναμη να εξουσιάζουν το συγκεκριμένο τμήμα της ζωής σου.

27. Σταμάτα να προσπαθείς να είσαι τα πάντα σε όλους

Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον και μόνο η προσπάθεια να το πετύχεις μπορεί να σε καταστρέψει. Όμως, κάνοντας ένα άτομο να χαμογελάσει μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί όχι ολόκληρο τον κόσμο, αλλά τον δικό του κόσμο. Έτσι, περιόρισε την εστίασή σου.

28. Σταμάτα να ανησυχείς τόσο πολύ
Με το να ανησυχείς δεν θα αφαιρέσεις τα φορτία του αύριο, αλλά την χαρά του σήμερα. Ένας τρόπος για να ελέγξεις αν κάτι αξίζει να το σκέπτεσαι είναι να αναρωτηθείς: “Θα έχει σημασία για εσένα το συγκεκριμένο ζήτημα σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου; Σε τρία χρόνια;” Εάν όχι, τότε δεν αξίζει να ανησυχείς για αυτό.

29. Σταμάτα να εστιάζεις σε αυτά που δεν θέλεις να συμβούν
Επικεντρώσου σε αυτά που θέλεις να συμβούν. Η θετική σκέψη είναι στην πρώτη γραμμή της κάθε μεγάλης επιτυχημένης ιστορίας. Αν ξυπνάς κάθε πρωί με τη σκέψη ότι κάτι υπέροχο θα συμβεί στη ζωή σου σήμερα, και δώσεις ιδιαίτερη προσοχή, συχνά θα διαπιστώσεις ότι έχεις δίκιο!

30. Σταμάτα να είσαι αχάριστος
Δεν έχει σημασία πόσο καλά ή μέτρια το κατέχεις. Ξύπνα κάθε μέρα ευγνώμων για τη ζωή σου. Κάποιοι κάπου αλλού, απεγνωσμένα αγωνίζονται για την δική τους. Αντί να σκέπτεσαι τι χάνεις, προσπάθησε να σκέπτεσαι τι έχεις, που σε όλους τους άλλους λείπει.

Πηγή / Via

Αδερφές ψυχές, η συνάντηση.

Αυτή είναι μία μαγική συνάντηση, μία διαδικασία που κάθε ψυχή που βρίσκεται στον πλανήτη έχει γνωρίσει την αδερφή ψυχή της. Όχι δεν έχουμε μία μόνο αδερφή ψυχή που θα συναντήσουμε στο διάβα της ζωής μας.

Πώς και πότε ρυθμίζεται η συνάντηση αυτή ;

Η ψυχή μας όταν κατεβαίνει στον πλανήτη κατεβαίνει με ένα γενικό πλάνο με βασικές δομές και διαδρομές. Τουλάχιστον ως προς τις κύριες δομές και διαδρομές της. Σε αυτό το διάβα της έχει από πριν τη γέννησή της συνεννοηθεί να συναντήσει εδώ κάτω αδερφές ψυχές για να την βοηθήσουν προς την αναβάθμισή της για την επιτυχία του στόχου. Στόχος κάθε ψυχής είναι να συναντήσει την αγάπη δίχως όρους και όρια.

Έτσι κάποιες συναντήσεις μας με κάποιους ανθρώπους τις έχουμε δρομολογήσει να μας συμβούν πριν από τη γέννησή μας. Αυτές τις συναντήσεις έχουμε μάθει να τις λέμε καρμικές. Ναι καρμικές είναι όταν εμείς επιλέξουμε να γίνουν έτσι. Γιατί αυτές οι συναντήσεις έχουν μέσα τους μόνο το Θείο Darma, φυσικότητα. Από αυτή τη φυσικότητα για να «πιαστούμε» και να αποκτήσει η σχέση τη φυσική της εξέλιξη εμείς οφείλουμε να ανοίξουμε την αντίληψή μας ως Νόες και όχι ως μυαλά.

Όταν το μυαλό μας είναι κλειδωμένο και γαντζωμένο μέσα από το εγώ τότε θα συναντήσουμε την αδερφή ψυχή μας, γιατί ήταν στον δρόμο μας, όμως η σχέση αυτή θα πάρει την εξής τροπή. Θα μοιάζει όπως το πουλί που χτυπάει πάνω στο τζάμι. Δηλαδή οι ψυχές αυτές επειδή συναντούν τα εγώ μας δυστυχώς αυτά κάνουν κουμάντο και οι ψυχές μας πληγώνονται. Έτσι ανοίγουμε το κάρμα. Κάρμα σημαίνει δυσκολίες στη σχέση, προβλήματα, καβγάδες, βία κλπ.

Η σχέση γεμίζει τοξικότητα και δηλητήριο και εμείς και από τις δύο πλευρές χάνουμε βασικό μας δάσκαλο. Τον χάνουμε γιατί κυρίαρχος στο παιχνίδι γίνεται το εγώ μας.

Ενώ αυτές οι σχέσεις είναι Θεϊκές και μέσα από την διαδρομή της Θεϊκής παρέμβασης θα μπει η κοινή λογική ανάμεσα στο θέλημα του Θεού/ συνάντηση. 
 
Πώς αναγνωρίζουμε τις αδερφές ψυχές μας ;

Με τις αδερφές ψυχές οι συνάντηση μας όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και έρθει η κατάλληλη στιγμή, ο Θεός θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο μας. Έτσι μία «τυχαία» συνάντηση ή όχι τυχαία, με έναν άνθρωπο μοιάζει μαγική. Σαν να μιλάμε την ίδια γλώσσα, σαν να είναι ο ένας μέσα στο κεφάλι του άλλου, σαν να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ναι είναι εκείνη η στιγμή της ένωσης του Αστρικού Φορέα και η συνάντηση ηχεί στον Σύμπαν ως δρόμος χαράς και αρμονίας. Αυτό είναι στην πραγματικότητα χαρά και αρμονία. 

Σε αυτές τις σχέσεις ο εγωισμός δεν έχει καμία σχέση. Γιατί το εγώ είναι ο χειρότερος σύμβουλος για τις σχέσεις μας γενικά αλλά ειδικά στις αδερφές ψυχές μας. Όταν μία τέτοια σχέση καταστραφεί, όχι δεν ήταν θέλημα του Θεού να χωριστούμε αλλά θέλημα μυαλού. Στη σχέση αυτή μπήκε ανάμεσα το δηλητήριο του εγώ και μόνο.

Οι αδερφές ψυχές αγαπιούνται πριν γνωριστούν, γνωρίζονται πριν συναντηθούν και γι’ αυτό όταν υπάρξει η ένωση νιώθουν αυτόματα οικειότητα. Λέμε συχνά «είναι σαν να σε ξέρω χρόνια» όταν γνωρίσουμε έναν άνθρωπο. Ναι έτσι είναι η γνωριμία μας κρατάει χρόνια, από άλλες ζωές.

Ο νους λοιπόν για να δεχτεί μία τέτοια σχέση οφείλει να έχει ανοίξει την αντίληψή του, να έχει μεταφερθεί στην σφαιρικότητα της γνώσης. Μόνο ένα ανοιχτό μυαλό μπορεί να αξιοποιήσει μία τέτοια σχέση. Κλειδωμένες ιδέες και σκλαβωμένα μυαλά το μόνο που θα βιώσουν είναι την αρχή της σχέσης και όχι την διαδρομή της μάθησης. Κλειδωμένος είναι αυτός που δεν έχει περπατήσει το μονοπάτι της αυτογνωσίας και να έχει καταλάβει ότι έχει μέσα του έναν ζυγό, ένα δίπολο. Όταν ανοίξει αυτό το κομμάτι αντίληψης – επίγνωσης τότε η σχέση αυτή αναπτύσσεται υπέροχα και μαγικά. Κανένας σε αυτή την σχέση δεν νιώθει ανώτερος ή κατώτερος γιατί πολύ απλά η ανταγωνιστική διαδρομή δεν υπάρχει. Υπάρχει το είμαι του ενός που συναντά το είμαι του άλλου και οι δύο δημιουργούν την ωραιότερη γέφυρα αγάπης προς τους ουρανούς.

Ποιες σχέσεις μας συνήθως είναι έτσι;  Μα φυσικά πρώτα οι γονείς μας και τα αδέρφια μας, ο σύντροφος και το ή τα παιδιά μας. Το κοντινό μας περιβάλλον είναι Αγγελικές Ψυχές αδερφές με μας. Όσο πιο πολύ αγάπη μας ενώνει με όλο μας το περιβάλλον τόσο περισσότερο ανοίγεται η ευλογία για όλους μας.

Οι αδερφές ψυχές μας λοιπόν δεν είναι ένας ή δύο, αλλά αρκετοί και η κάθε ψυχή είναι ένας μας σπουδαίος οδηγός δάσκαλος. Όταν ανοίξουμε την καρδιά μας και την αγκαλιά μας τότε ανοίγει από πάνω μας η Γέφυρα που μας ενώνει με το Θείο.

Και όπως λέγεται, άνθρωπος που δεν έχει ισορροπία με τις οικείες του σχέσεις, δεν μπορεί να έχει με τον Θεό.

Δωροθέα

Άσκηση απελευθέρωσης από την ενέργεια του παρελθόντος

Πρόκειται για μια δυνατή άσκηση που θα σας βοηθήσει να ξεφορτωθείτε μαζεμένα πράγματα -υλικά ή μεταφυσικά από το σύστημα σας.

Θα σας βοηθήσει να απελευθερώσετε βαθιά συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και θα επιτρέψει στο υλικό σας σώμα να αφεθεί και να ανοίξει τα περάσματα του για την απελευθέρωση των τοξινών και κολλημένων ουσιών. Θα χρειαστείτε ένα σακουλάκι μπαλόνια – οποιοδήποτε μέγεθος και χρώμα – και μια καρφίτσα.

* Φουσκώστε αργά και προσεκτικά ένα μπαλόνι. Σε κάθε εκπνοή, φυσήξτε κάθε δυσάρεστο συναίσθημα και αναμνήσεις που έχετε, που θέλετε να βγάλετε από μέσα σας.

* Όταν το μπαλόνι έχει φουσκώσει εντελώς και είναι γεμάτο με
τα παλιά σας «θέματα», κάντε έναν κόμπο στο στόμιο.

* Κρατήστε το μπαλόνι στο ένα χέρι και την καρφίτσα στο άλλο.

Κλείστε τα μάτια σας, πάρτε βαθιά αναπνοή και προσπαθήστε να φανταστείτε (όσο πιο ζωντανά γίνεται) μια κατάσταση που σας είχε προκαλέσει πόνο ή που σας ενοχλεί. Θα δείτε πως η συναισθηματική σας αντίδραση είναι έντονη και σχεδόν σας έχει κατακλύσει. Περιμένετε μέχρι να αισθανθείτε πως θα βυθιστείτε μέσα στο συναίσθημα αυτό και στο σημείο αυτό, και όχι πριν, σκάστε το μπαλόνι!

Είναι σημαντικό να μην έχετε αποφασίσει εκ των προτέρων πότε θα σκάσετε το μπαλόνι. Πρέπει να το αφήσετε να συμβεί σχεδόν από μόνο του, εντελώς αυθόρμητα. Αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, θα έχετε μια απίστευτα έντονη αντίδραση. Ο ξαφνικός ήχος θα απελευθερώσει την ενέργεια και θα σπρώξει το μπλοκάρισμα έξω από την αύρα.

enallaktikidrasi.com 

Η ενέργεια του θυμού και η μετατροπή του σε δύναμη.

Ο θυμός είναι και αυτός μία παρεξηγημένη ενέργεια, την οποία την μαχόμαστε. Ο θυμός είναι η γεννήτρια ενέργειας στο σώμα μας, η οποία όταν συναντηθεί με τον έρωτα και γνωρίζουμε ακριβώς τον τρόπο χειρισμού της τότε αποκτάμε απόλυτα την δύναμη που χρειάζεται τόσο το σώμα αλλά και το Πνεύμα μας.

Ο θυμός είναι κι αυτός στο στόχαστρο, μία έννοια που την έχουμε κατατάξει στην κακή μεριά, αφού δεν μπήκαμε ποτέ στην διάθεση να αναζητήσουμε τι εστί θυμός.

Ο θυμός λοιπόν είναι η γεννήτρια μας, ο λόγος που δημιουργηθήκαμε τουλάχιστον ως προς την βιολογική μας υπόσταση. Ο θυμός είναι η δύναμη αυτή που όταν εκδηλωθεί μέσα από τον δρόμο του έρωτα ( όχι την πράξη, αλλά την ενέργεια του), τότε ο θυμός είναι ένα όπλο ισορροπίας.

Ο θυμός είναι ακριβώς όπως το μυϊκό μας σύστημα. Κάθε μας μυς είναι σε ετοιμότητα να σηκώσει ανάλογο βάρος. Το ανάλογο βάρος που μπορεί να σηκώσει ο κάθε μυς, για παράδειγμα το χέρι μας, γίνεται μετά από εξάσκηση. Είτε θα έχουμε το χέρι μας εκπαιδευμένο μέσα από τα απλά καθημερινά μας όπως το να σηκώσουμε μία σακούλα με 2 κιλά πατάτες, να σηκώσουμε ένα πιάτο, να κινήσουμε το χέρι μας για να χτενίσουμε τα μαλλιά μας. Είτε θα εκπαιδεύσουμε το χέρι μας σε επιπλέον δρόμους, δηλαδή γυμναστικής, όπου εκεί το χέρι μας θα εκπαιδευτεί ανάλογα με το αντικείμενο της γυμναστικής. Όπως το τένις, το μπάσκετ, το βόλευ κλπ. Οι μυς μας λοιπόν εκπαιδεύονται από μας είτε μέσα από την απλή μας καθημερινότητα, είτε μέσα από την εκγύμνασή τους για επιπλέον κινήσεις. Το μυαλό μας ως συνεργάτης του κάθε μας μυ, είναι αυτό που θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ποια δύναμη χρειαζόμαστε για να σηκώσουμε μία χαρτοπετσέτα από ένα καρπούζι. Άλλη δύναμη χρειάζεται η χαρτοπετσέτα και άλλη το καρπούζι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε χρήση τις ενέργειες ανάποδα, δηλαδή να βάλουμε την δύναμη για το καρπούζι για να σηκώσουμε την χαρτοπετσέτα και ανάποδα. Αυτή είναι η στάση μας η σωστή μέσα από την αντίληψη που έχουμε για να ξέρουμε που και με ποιο τρόπο θα διοχετεύσουμε την ενέργειά μας.

Οι μύες μας που φέραμε ως παράδειγμα λοιπόν τροφοδοτούνται από την ενέργεια – γεννήτρια του θυμού. Όχι με την έννοια που τον έχουμε μάθει ως τώρα τον θυμό, που αντιλαμβανόμαστε νεύρα, αλλά με την αυθεντική του δόνηση, το πείσμα και το πάθος ( όχι με την έννοια των 7 θανάσιμων παθών). Το πάθος και το πείσμα όταν ενεργοποιούνται από την καρδιά και την ψυχή δίνουν απίστευτη ενέργεια στο σώμα και απίστευτες δυνατότητες στο σώμα. Το σώμα εκείνη τη στιγμή που από μόνο του μπορεί μέσα από την αυθεντική του υπόσταση να αναγνωρίσει ποια δύναμη χρειάζεται, θα την ενεργοποιήσει από μόνο του. Γι’ αυτό έχουμε δει γυναίκες, μαμάδες, όταν βλέπουν να κινδυνεύει το μικρό τους, να μπορούν να σηκώσουν ακόμη και ένα αυτοκίνητο μόνες τους. Που τη βρίσκουν άραγε την ενέργεια αυτή, την δύναμη αυτή; Αφού το μυϊκό τους σύστημα μπορεί να μην είναι καν γυμνασμένο; Μα φυσικά σε αυτή τη γεννήτρια, τον θυμό, ο οποίος ενεργοποιεί αυτόματα δυνάμεις και δυνατότητες υπερφυσικές.

Ο θυμός αποκτά την αρνητική του μορφή όταν αντί για αίσθηση μετατρέπεται σε συναίσθημα και αυτό συμβαίνει όταν ανακατευτεί το μυαλό μας, δηλαδή οι σκέψεις μας. Οι σκέψεις όταν «ανακατευτούν» στον θυμό χαμηλώνουν τις δονήσεις στο σώμα μας και το αποδυναμώνουν τελείως. Τότε το σώμα χάνει και αντισώματά του και ο άνθρωπος με χρόνιο θυμό+ σκέψεις αντιμετωπίζει σοβαρές ασθένειες και συναισθηματικές αλλά και σωματικές. Ο ίδιος βρίσκεται μέσα σε μία δύνη πόνου.

Όμως όταν μάθω αυτή την ενέργεια πάθους και πείσματος να την εξελίξω μέσα από την πηγή του έρωτα- ψυχή- αγάπη, τότε ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που τον έχουμε δει να συμβαίνει. Σε ποιους; Στους αναστενάρηδες, στους φακίρηδες, στους ανθρώπους που κάνουν extremes sports. Αυτοί οι άνθρωποι το θυμό διοχετεύουν και καταφέρνουν να κάνουν αυτά που κάνουν. Χωρίς τον θυμό αυτόν ο άνθρωπος καταντά «νερόβραστος» χωρίς ψυχή. Η ψυχή λοιπόν για να κατέβει στην γη και για να γεννηθεί με τον θυμό- ενέργεια συνεργάστηκε, αλλιώς δεν θα έβρισκε την τόλμη να κατέβει.

Πώς θα την αναγνωρίσετε την ενέργεια αυτή; Φοβάστε ότι δεν την έχετε; Κι όμως την έχετε, είναι δεμένη με τα αντανακλαστικά σας. Ο θυμός είναι αυτός που σας βοηθάει να δράσετε εκείνες τις στιγμές σας. Η εγρήγορση αυτή από τον θυμό ξεκινάει. Έτσι όταν μάθω να τον ενεργοποιώ τον θυμό- γεννήτρια θα ξέρω πως θα επαναφέρω τις ενέργειες σε ισορροπία σε όλο μου το σώμα. Γιατί και το σώμα μας είναι απόλυτα ρυθμισμένο στον υγιή θυμό.

Θυμός = ρυθμός= σώμα γεμάτο ενέργεια και ισορροπία.

Αλλιώς ράθυμος = αρρυθμία σε όλο το σώμα. Σώμα χωρίς τον αυθεντικό του ρυθμό= νεκρωμένο σώμα.

Ο ρυθμός λοιπόν – θυμός =γεννήτρια, είναι η αιτία που όλο μας το σώμα είναι αρμονικό. Όταν η καρδιά συναντήσει τον θυμό ενέργεια δυναμώνει, οι πνεύμονες αναπτύσσονται, ο νους σταματά και έρχεται η επικοινωνία μας με τις εσωτερικές μας πηγές. 

Ναι θα μου πείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ενέργεια την κάνουν χρήση για το κακό των άλλων. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως δεν μπορώ να κατηγορήσω τη φωτιά που δημιουργήθηκε για να μας ζεσταίνει, επειδή κάποιοι θα την κάνουν χρήση, ως μέσον «εξουσίας ή εκφοβισμού» και θα κάψουν ότι βρουν μπροστά τους.

Οι ενέργειες είναι τόσο πολύ ανακατεμένες με το σωστό και το λάθος, που μόνο ατομικά ο καθένας μπορεί να δώσει την εξωτερίκευση τους με οδηγό τον έρωτα- ψυχή- αγάπη. Οι ενέργειες όσο είναι υπέρ του ανθρώπου, άλλο τόσο είναι και εναντίον του. Γι’ αυτό μας έχει δώσει ο δημιουργός μας την διάκριση και τον νου.

Όταν όμως διδάξω τον εαυτό μου μέσα από αυτές τις δονήσεις τόσο του θυμού, αλλά και του άγχους σε αυτό το κείμενο. Τότε θα δώσω άλλη διάσταση στο σώμα και στο πνεύμα μου.

Δωροθέα


Μία πνευματική συνωμοσία...

Στην επιφάνεια της Γης αυτή ακριβώς τη στιγμή υπάρχουν πόλεμοι και βία και τα πάντα φαίνονται φρικτά. Όμως, την ίδια στιγμή, κάτι πολύ ήσυχο, ήρεμο και καλά κρυμμένο συμβαίνει και συγκεκριμένοι άνθρωποι καλούνται από ένα ανώτερο Φως. Μία χαμηλών τόνων επανάσταση γεννιέται από μέσα προς στα έξω. Από τα κάτω προς τα πάνω.

Πρόκειται για μία παγκόσμια επιχείρηση. Μία πνευματική συνωμοσία. Υπάρχουν κύτταρα αυτής της επιχείρησης σε κάθε έθνος αυτού του κόσμου. Δεν θα μας δείτε στην τηλεόραση ούτε θα διαβάσετε για εμάς στις εφημερίδες ούτε πρόκειται να ακούσετε τα λόγια μας στο ραδιόφωνο.

Δεν αναζητούμε τη δόξα. Δε χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες φόρμες εργασίας. Καταφθάνουμε σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Έχουμε "κοστούμια" και διαφορετικά χρώματα. Οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε ανώνυμα. Εργαζόμαστε στη σιωπή πίσω από τα παρασκήνια σε κάθε πολιτισμό αυτού του κόσμου, σε μικρές και μεγάλες πόλεις, στα βουνά και στις πεδιάδες, στις φάρμες και στα χωριά, σε διαφορετικές φυλές και σε απομακρυσμένα νησιά.

Πολλές φορές διασταυρώνονται οι δρόμοι μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε, συνεχίζουμε μεταμφιεσμένοι. Βρισκόμαστε πίσω από τα σκηνικά και δε μας ενδιαφέρει ποιος κερδίζει το χρυσό ή οτιδήποτε άλλο, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να εκτελέσουμε την αποστολή μας. Και μια στο τόσο καθώς περνάει ο ένας δίπλα στον άλλον ανταλλάζουμε ματιές αναγνώρισης και προχωράμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλοί είμαστε μεταμφιεσμένοι κάνοντας συνηθισμένα επαγγέλματα. Τα βράδια όμως, πίσω από την αυλαία η αληθινή δουλειά μας ξεκινάει.

Κάποιοι μας ονομάζουν στρατιές συνειδητότητας. Αργά αλλά με σταθερό ρυθμό χτίζουμε έναν καινούργιο κόσμο με τη δύναμη της καρδιάς και του μυαλού μας. Ακολουθούμε το ένστικτο μας με χαρά και πάθος. Οι εντολές που μας δίνονται λαμβάνονται από την Κεντρική Πνευματική Ιδιοφυΐα (τον κεντρικό ήλιο). Ρίχνουμε μαλακές "βόμβες" αγάπης χωρίς κανείς να τις αντιλαμβάνεται σε συνειδητό επίπεδο όπως: ποιήματα, αγκαλιές, τραγούδια, εικόνες, βίντεο, γλυκά λόγια, διαλογισμούς και προσευχές, χορούς, σελίδες στο internet, blogs, πράξεις κοινωνικού ακτιβισμού και καλοσύνης...

Εκφράζουμε τους εαυτούς μας με ένα μοναδικό και προσωπικό τρόπο, με τα ταλέντα και τα δώρα μας όντας οι ίδιοι οι αλλαγές που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη που κινεί τις καρδιές μας. Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πραγματοποιήσουμε τη μεταμόρφωση αυτού και κάθε άλλου πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τη σιωπή και την ταπεινότητα έχουμε τη δύναμη και την ισχύ όλων των ωκεανών μαζί.

Η δουλειά μας είναι αργή και προσεκτική όπως και ο σχηματισμός των βουνών. Η αγάπη είναι η "θρησκεία" του 21 αιώνα, χωρίς την ανάγκη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων για την κατανόηση της και αυτό γιατί η αγάπη γεννιέται από τη νοημοσύνη της καρδιάς κρυμμένη όλη την αιωνιότητα στον εξελικτικό παλμό κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.

Γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε στον κόσμο γύρω σας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά για εσάς. Ζητάμε νεοσύλλεκτους. Πολύ πιθανό να δουλέψετε μαζί μας ή να δουλεύουμε ήδη μαζί. ΟΛΟΙ είναι καλοδεχούμενοι. Η πόρτα είναι ανοιχτή.

*~[τώρα ξέρετε ποιοι και ποιες είστε...]~*

katohika.gr

Η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο ξεκινάει από μέσα σου. Έχεις τα κότσια να αλλάξεις;

Έχεις τα κότσια ν' αρνηθείς τον εαυτό σου, τα φορτία σου, τα πάντα, ν' αμφισβητήσεις κάθε τι που λιμνάζει, να εγκαταλείψεις το φόβο…;

Να γκρεμίσεις όλα τα σύνορα, να πετάξεις όλους τους περιορισμούς, τα πιστεύω…;

Η αλήθεια ελευθερώνει από το φόβο και η αλήθεια δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα σε μια πίστη, η πίστη έχει όρια…την πίστη του άλλου, η αλήθεια δεν έχει…

Έχεις τα κότσια να σταματήσεις να κρίνεις γιατί η κρίση σου είναι περιορισμένη και διαμορφωμένη από τις εμπειρίες σου και δεν είναι δική σου…;

Να ανοίξεις την αγκαλιά σου σε όλα όσα βλέπεις κ αντιλαμβάνεσαι, να γίνεις δέντρο παντός καιρού, με ρίζες βαθιές που θ αντέχουν; Ρίζες είναι οι αξίες και αληθινές αξίες είναι αυτές που ταυτίζονται με τους κανόνες της άναρχης φυσικής συμπαντικής ζωής…

Έχεις τα κότσια να μην ελπίζεις, να μην προσδοκάς ανταμοιβές, να ζεις άχρονα, χωρίς παρελθόν στην πλάτη, χωρίς μέλλον για να πραγματώσει όνειρα και επιδιώξεις…;

Να είσαι αυτό που μπορείς καλύτερα, τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο…;

Να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο;

Αν πράγματι τα έχεις, τότε αυτό που ψάχνεις σε όλη σου τη ζωή δεν χρειάζεται να το ψάχνεις άλλο…

Όταν όλα φαίνονται δυσοίωνα, συνέχισε... είσαι λίγο πριν το τέλος

Έχεις ανοίξει ποτέ σου πηγάδι να βρεις νερό; Παρόλο που σκάβεις στο σωστό μέρος, στην αρχή βρίσκεις μόνο χώμα, πέτρες και σκουπίδια. Μετά από πολύ κόπο βρίσκεις τη λάσπη, κι αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια και λερώνει τα πάντα. Πραγματικά, νιώθεις ότι θέλεις να τα παρατήσεις.

Σε λίγο μεγαλύτερο βάθος, φτάνεις στο νερό, παρόλο που κι αυτό σε απογοητεύει: στην αρχή, το πολυπόθητο υγρό είναι πολύ βρόμικο και ρυπαρό.

Αν επιμείνεις, αν συνεχίσεις το σκάψιμο, τότε μόνο θα φτάσεις στο καθαρό νερό που —επιτέλους— αναβλύζει από βαθιά όλο και πιο αγνό.

Αλλά και στη διαδρομή προς το ψηλότερο σημείο, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν φάσεις όπου όλα μοιάζουν δύσκολα, απογοητευτικά, και το μόνο που βλέπεις γύρω σου είναι δυσάρεστο και δυσοίωνο.

Αν δε χάσεις το κουράγιο σου και δεν τρομάξεις, αν έχεις πίστη κι επιμείνεις, το σκηνικό αλλάζει, και μια πηγή δροσερού και καθαρού νερού σε αποζημιώνει για τη σκληρή προσπάθεια. Νερό που σβήνει τη δίψα μας, που μας δροσίζει και είναι εκεί, για να το μοιραστούμε και με άλλους.

 Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι «Ο Δρόμος της Πνευματικότητας» Εκδόσεις OPERA

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes